Hlavní úskalí při instalaci kondenzačních kotlů 3

Obr. 5 a) Jednoduchý komín s jedním průduchem neumožňuje přívod spalovacího vzduchu. Kotel je tehdy závislý na vzduchu z místnosti a ochlazuje místnost studeným vzduchem přiváděným zvenku. b) Další možností, jak neochlazovat místnost vnějším vzduchem, je připojit na kotel samostatné potrubí k nasávání vzduchu.
3 / 7