Pasivní dům s mokřadní střechou 5

Teplo v domě není jen ze sluneční energie, ale i díky vzduchotechnice.
5 / 6