Pasivní dům s mokřadní střechou 6

Interiér objektu je osvětlen mj. i velkým střešním oknem.
6 / 6