Spolupráce fotovoltaiky a systémů výroby tepla a chladu tepelnými čerpadly 1

Obr. 1 Schéma kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla 1 – Fotovoltaické panely, 2 – Střídač, 3 – Baterie, 4 – Manažer energie, 5 – Elektroměr, 6 – Tepelné čerpadlo, 7 – Zásobník vody, 8 – Externí modul tepelného čerpadla, 9 – Síť, 10 – Elektrické spotřebiče
1 / 4