Spolupráce fotovoltaiky a systémů výroby tepla a chladu tepelnými čerpadly 2

Obr. 2 Systém a hydraulické schéma se stratifikačním zásobníkem
2 / 4