asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Další články ze sekce Inženýrské stavby

Novinka v RV systému OSMA

21.06.2017
Značka OSMA je na českém trhu více než 23 let a za tuto dobu se stala nejen synonymem kvality, ale také dokonalého propojení výroby, kontroly jakosti, logistiky, obchodního a poradenského servisu.

Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3

06.01.2017
Slovenská dálnice D3 mezi obcemi Svrčinovec a Skalité protíná hluboká údolí s mosty ve výšce až 70 m nad terénem. Pro překonání dvou hlubokých údolí byly navrženy spřažené ocelobetonové konstrukce délky 420, resp. 690 m. Mostní konstrukce jsou řešeny jako spojitý nosník se dvěma ocelovými ...

Malý, ale jedinečný: první most na světě z biokompozitu stojí v holandském v Eindhovenu

25.11.2016
První most z biokompozitního materiálu je 14 metrů dlouhá láa pro pěší, která se klene přes říčku Dommel v areálu Technické Univerzity Eindhoven (TU/e). Tento biomost je výsledkem spolupráce technických univerzit a několika institucí a společností. Na jeho výrobu byla použita vlákna konopí a ...

Vysoké technologie pro stavbu přemostění vodní nádrže Hričov

14.10.2016
Novostavba žilinské dálnice D3 o délce 4 250 metrů obsahuje celkem 127 stavebních objektů, mezi které patří i přemostění vážské vodní nádrže Hričov. Tento mostní objekt (SO 223) bude po svém dokončení měřit 1 370 metrů a výrazně uleví dopravní situaci v Žilině.

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

07.10.2016
Článek popisuje využití šplhavého bednění a podpěrných systémů pro složité mostní pylony. Pylony tohoto nového mostu, vysoké skoro 90 m, se vyznačují neobvyklým tvarem, silnými stojinami a příčnými nosníky. Pro jejich výstavbu připravila firma PERI celkový návrh, který vychází z řešení ...

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

22.09.2016
Autoři ve svém příspěu popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které byly prováděny na stavbě silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina ve Slovenské republice. Rekonstrukce silnice 1. třídy byla prováděna ve ...

Netopýří most v Holandsku

14.09.2016
Láa pro pěší a cyklisty v obci Monster nedaleko Haagu v Nizozemsku od architektů ze studia NEXT Architects je nejen půvabná, ale i nesmírně ekologická. Vedle své funkce dopravní cesty přispívá i k biodiverzitě, neboť poskytuje přístřeší pro několik druhů netopýrů, kteří v této oblasti žijí. ...

Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostu

01.09.2016
Článek je věnován aplikaci Maxwellovy věty o vzájemnosti přetvoření pro podrobnou diagnostiku globálního i lokálního stavu konstrukce při experimentálním vyšetřování. Popsaný postup je možno aplikovat zcela samostatně, lze jím ale také jednoduše a velmi efektivně doplnit ...

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

16.08.2016
Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na železničních tratích. V České republice jsme tuto metodu představili poprvé na odborném semináři v roce 2005 a v roce 2007 jsme ...

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

04.08.2016
V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní technologie úprav nevhodných zemin (tzv. ROAD MIX) příměsí hydraulických pojiv Viacalco (směs vápna a cementu). Použitím této technologie dochází ...

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

29.07.2016
Text přibližuje problematiku provádění diagnostického průzkumu betonového ostění šachty podzemního díla, se specifickým zaměřením na degradační mechanismus ASR (Alkali-silika reaction, alkalicko křemičitá reakce).

První praktické využití ultra-vysokohodnotných betonů v České republice

21.07.2016
Autoři byli zapojeni do výzkumu a vývoje ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) a jejich využití v prefabrikovaných prvcích v České repub­lice. Dalšími partnery výzkumného týmu byli Kloknerův ústav ČVUT v Praze, dodavatelé (Skanska CZ a Metrostav) a výrobci ...

Výsun nového Starého mostu v Bratislavě

12.07.2016
V článku je podrobně popsán výsun ocelové konstrukce nového Starého mostu včetně statické analýzy a monitoringu. Ocelová příhradová konstrukce hlavních polí 2 až 5 byla montovaná ve výrobně na pravém břehu Dunaje a postupně vysouvaná do definitivní polohy. Vzhledem k rozpětí ...

Dodatečné předpětí a vysouvací zařízení pro most 213-00 na D1 Hubová – Ivachnová

02.06.2016
Dálnice D1 Hubová – Ivachnová je mostařsky velmi zajímavý úsek, z hlediska délky je na něm nejvýznamnější mostní objekt 213-00 se svými 756 metry. Protože nosná konstrukce je v přímé, výškově v zakružovacím oblouku a rozpětí vnitřních polí je 52 m, byla při této délce pro ...

Realizace mostních staveb na dálnici D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno

24.05.2016
Příspěvek pojednává o dvou nejvýznamnějších mostních objektech na dálničním úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, a to mostu SO 223 Estakáda nad cestou I/11, tratí ŽSR a VN Hričov a mostu SO 224 Most nad přeložkou cesty I/11 a Kysucou. Celý tento úsek dálnice staví ...

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2 na Slovensku

19.05.2016
Liniové stavby budované člověkem protínají krajinu a nevratně tak rozdělují území. Podobně to přirozeně od nepaměti činí například také vodní toky. Důsledkem pro divokou zvěř je znemožnění přirozené migrace po původně scelené krajině.

Most pro pěší nad portugalským údolím

29.04.2016
Jeden z nejpůsobivějších mostů pro pěší vyrostl v kopcovitém terénu portugalského města Covilha. Jeho subtilní konstrukce se vznáší vysoko nad terénem, ulicemi a parky. Most je zevnitř obložený dřevěnými obklady má elegantní dvakrát lomenou linii.

Láa z ultra-vysokohodnotného betonu

28.04.2016
Láa přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostou byl použit ultra-vysokohodnotný beton (UHPC) ze společnosti TBG METROSTAV (člen skupiny Českomoravský beton), představuje unikát ve svém oboru. Láa je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Láa je ...

Odvodnění zpevněných ploch ve městech

22.04.2016
Odvodnění zpevněných ploch ve městech je jedno z důležitých kritérií bezpečného pohybu chodců i vozidel po komunikacích. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku.

Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

23.02.2016
Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě označování pracovních míst na pozemních komunikacích (např. dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích apod.) je třeba tato opatření realizovat velice uvážlivě, aby nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. ...

Další z Jaga Media

PCT application Russia

еще по теме

обращайтесь