asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Geotechnika

Partneři kategorie

Experiment in situ pro úložiště VEP na výsypce hnědouhelného lomu

Experiment in situ pro úložiště VEP na výsypce hnědouhelného lomu
19.10.2017
V rámci projekční přípravy pro ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) do oblastí výsypek byla řešena otázka prokázání minimálního ...

Sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass v Colorado

Sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass v Colorado
13.10.2017
Referenční projekt firmy DGSI s lehkým nádechem historie zaznamenává sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass, USA, v 80. letech 20. století. ...

Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží

Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží
18.08.2017
Vodní stavby patří mezi inženýrské stavby, které působivě ukazují, jak lze sílu přírody využívat nebo krotit. Ať jde o získávání energie či pitné ...

Použití geosyntetik pro zlepšování únosnosti podloží a konstrukčních vrstev silničních a inženýrských staveb

Použití geosyntetik pro zlepšování únosnosti podloží a konstrukčních vrstev silničních a inženýrských staveb
15.02.2017
Vyztužování zemin pomocí geosyntetik má analogii ve vyztužování betonu ocelovou výztuží. Výztuž, v tomto případě geomříž, má za úkol přenést ...

Seminář Geotechnická rizika při přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací

Seminář Geotechnická rizika při přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací
07.02.2017
SG Geotechnika a.s. a Česká silniční společnost z.s. odborná sekce 12 pro zemní práce, odvodnění a spodní stavbu pořádají 21. odborný ...

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. Část

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. Část
03.02.2017
Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky si při svém návrhu vyžadují znalosti zejména ze statiky a geotechniky, vhodná je také znalost ...

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů
20.10.2016
Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky se začaly používat s příchodem nových stavebních materiálů začátkem devadesátých let minulého ...

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Rekonstrukce silnice  I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
22.09.2016
Autoři ve svém příspěu popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které byly ...

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí
16.08.2016
Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na ...

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních
04.08.2016
V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní ...

Další z Jaga Media

реєстрація торговельної марки київ

Купить диплом техникума

ссылка