asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Dodatečné předpětí a vysouvací zařízení pro most 213-00 na D1 Hubová – Ivachnová

02.06.2016

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová je mostařsky velmi zajímavý úsek, z hlediska délky je na něm nejvýznamnější mostní objekt 213-00 se svými 756 metry. Protože nosná konstrukce je v přímé, výškově v zakružovacím oblouku a rozpětí vnitřních polí je 52 m, byla při této délce pro výstavbu vhodně zvolena metoda postupného výsunu.

Koncepční řešení předepnutí je podřízeno technologii. Možnost návrhu spíše větší výšky komorového průřezu v rámci doporučovaného intervalu se odrazil ve vyváženém celkovém množství předpínací výztuže. Doslova vyvážený je také výsun nosné konstrukce – ani její maximální hmotnost v poslední fázi výsunu přes 21 000 t nevyžaduje nasazení vysouvacího zařízení značné kapacity. Most se vysouvá takzvaně přes kopec, při teoreticky možných nízkých hodnotách tření na kluzných ložiscích je dokonce v poslední třetině výsunu nutné vybavit vysouvací zařízení také brzdnými jednotkami.

Obr. 1 Stavba před prvním výsunem koncem minulého roku

Obr. 1 Stavba před prvním výsunem koncem minulého roku

Hlavní dodavatel úseku dálnice D1 Hubová – Ivachnová je Sdružení Čebrať (sdružení firem OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.), lídrem sdružení a také zhotovitelem mostního objektu 213-00 je OHL ŽS. Projekt zajišťuje kancelář NOVÁK & PARTNER, předpětí a vysouvací zařízení dodávají VSL SYSTÉMY /CZ/. Most 213-00 má 15 polí, celková délka nosné konstrukce komorového průřezu je 756 m. Vnitřní pole mají konstantní rozpon 52 m, krajní pole 39 m. Příznivá geometrie nosné konstrukce v přímé linii v téměř celé délce a výškově v zakružovacím oblouku umožnila využít technologii postupného výsunu. Celkem 29 lamel, resp. betonážních úseků, po kterých je mostoa zhotovována, efektivně využívá výrobnu.

Obr. 2 Typická pracovní spára, probíhá ukládka 6. lamely.

Obr. 2 Typická pracovní spára, probíhá ukládka 6. lamely.

Předpětí

Primární centrické předpětí tvoří 19lanové kabely v horní a spodní desce v počtu dvanáct kusů, doplněné dvojicí 12lanových kabelů vně komory v konzolách, přičemž v prvních čtyřech lamelách jsou tyto kabely zdvojeny. Předpětí dolní desky je také doplněno o dvojici 12lanových kabelů, rovněž v prvních čtyřech lamelách. Kabely jsou střídavě spojkovány každou druhou lamelu, mají tedy délku 52 m. Nos je přikotvený k nosné konstrukci kombinovaným tyčovým a lanovým předpětím. Sekundární zdvíhané kabely byly navrženy jako vnitřní, vedené ve stěnách. Použity jsou 19lanové kabely v celkovém počtu šesti kusů.

Obr. 3 Lanové jednotky SLU-330 kotvené do opěry s ovládacím pultem, zatím bez zapojení brzdných jednotek

Obr. 3 Lanové jednotky SLU-330 kotvené do opěry s ovládacím pultem, zatím bez zapojení brzdných jednotek

Výsun

Výsun zajišťuje lanové vysouvací zařízení kotvené do opěry pomocí roznášecích desek, vysouvá se směrem od Liptovského Mikuláše. Nosná konstrukce přesahuje ve finálním stádiu hmotnost 21 000 tun. Je ovšem v zakružovacím oblouku s vrcholem přibližně ve třetině výsunu s průměrným spádem 0,6 %, který snižuje nároky na maximální tažnou sílu. S ohledem na hmotnost vysouvané konstrukce by se dalo říci, že jsou nasazeny pouze dvě tažné 31lanové jednotky SLU-330, které se doplňují v poslední třetině výsunu o pojistnou brzdnou 12lanovou jednotku SMU-120. Použité hydraulické pumpy garantují rychlost výsunu 12 m/hod.

Obr. 4 Tažné 31lanové kabely s kotevními trny

Obr. 4 Tažné 31lanové kabely s kotevními trny

Vysouvací zařízení je vybaveno nouzovým vypínacím systémem umístěným na pilířích. Ten je propojený s hydraulickými pumpami. V případě dosažení maximální stanovené výchylky konkrétního pilíře systém pumpy vypíná. K této situaci může dojít při zvýšení tření na kluzném ložisku, ať už z důvodu opotřebení teflonové vrstvy neoprenových kluzných podložek, nebo z důvodu jejich reversního vložení. Po přizvednutí plochými lisy mohou být podložky vyměněny a výsun může bez následků pokračovat. První výsun proběhl 20. prosince loňského roku, v době vzniku článku bylo vysunuto 7 lamel. Typický výrobní cyklus se pohybuje mezi osmi až devíti dny. Dokončení výsunu druhé nosné konstrukce je plánováno na konec podzimu roku 2017.

Obr. 5 Stavba v průběhu ukládky 8. lamely

Obr. 5 Stavba v průběhu ukládky 8. lamely

TEXT: Ing. Pavel Smíšek
FOTO: VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.

Pavel Smíšek je vedoucí obchodního oddělení společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu .

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media

https://viagra-on.com/

https://best-cooler.reviews/

read more best-cooler.reviews