asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Bezpečnost silnic II. třídy v České republice

24.03.2010
Česká republika se řadí mezi státy s vysokou nehodovostí. Zatímco v zemích EU připadá průměrně 87 smrtelně zraněných při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel, v ČR toto číslo činí 119. V loňském roce se sice počet usmrcených osob snížil na 992, což je druhý nejnižší počet od roku 1990, ...

Česká technologie bude poprvé v historii použita pro zabezpečení přejezdu v Americe

24.03.2010
Jedná se o pilotní projekt. Pokud se technologie osvědčí v provozu a budou splněny místní normy a předpisy, může česká společnost zařízení do USA v budoucnu volně dodávat. Smlouvu na první dodáu své technologie do Spojených států podepsala AŽD Praha s The Nashville&Eastern Railroad Corp. ...

Železniční podchod na trati Benešov u Prahy–Praha hl. nádraží

18.03.2010
Rekonstrukce mostu je součástí stavby Optimalizace trati Strančice–Praha Hostivař v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. Výstavba železničního podchodu v ŽST Říčany probíhala ve třech etapách, z nichž dvě byly závislé na nepřetržitých výlukách jednotlivých kolejových skupin. ...

Výstavba mostu Oparno

12.03.2010
Součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8, který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří, je 275 metrů dlouhý most Oparno. Podle požadau investora je železobetonový, obloukový a způsobem stavby i 135metrovým rozpětím spodního oblouku se jistě zařadí mezi výjimečné stavby.

Vliv různých aspektů na životnost ocelové mostní konstrukce

10.02.2010
K výskytu kritických míst ocelových konstrukcí přispívají nejvýznamnější měrou tyto faktory: nedostatky v legislativě, přímé zanedbání činnosti objednatele a zhotovitele, špatný návrh, problémy při výrobě a nesprávná montáž, správa a údržba konstrukcí. To je pouze globální pohled na ...

Environmentální technologie v silničním stavitelství a jejich aktuálnost

27.01.2010
Rozvinutá silniční infrastruktura je velmi významný faktor, který ovlivňuje a podmiňuje rozvoj hospodářství. Rozvoj silničního stavitelství však musí respektovat ochranu životního prostředí, musí být kontrolovaný a jeho rozvoj trvale udržitelný. Jde o rozvoj, který současným a budoucím ...

Pozvánka na odborný seminář - Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě

21.01.2010
ARCADIS Geotechnika a. s. pořádá společně s Českou silniční společností dne 24. 2. 2010 již 14. odborný seminář, který se uskuteční v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3. Letošním hlavním tématem semináře budou zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě.

Zřícení a sanace svahu u tunelu Hřebeč

13.01.2010
Sanace sesuvu svahu u východního portálu hřebečského tunelu je náročným technickým dílem, ve kterém byly ve velké míře použity moderní technologie, jako je vyztužování zemin, použití lehkých materiálů do násypu nebo zajištění skalního výchozu pomocí lanových systémů. Práce byly prováděny ve ...

Tunel jako součást moderní infrastruktury

11.01.2010
V únoru roku 2008 byla slavnostně zahájena ražba Královopolských tunelů, které jsou součástí brněnského Velkého městského okruhu. V projektu s oficiálním názvem Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského jsou označeny jako tunely Královopolský I a II. Způsob ražby, členění výrubu i vyztužování ...

Rozšíření a optimalizace čistírny odpadních vod v Kolíně

16.12.2009
Rozvoj města na jedné straně, rostoucí požaday na kvalitu životního prostředí ze strany obyvatel blízkých obcí na straně druhé, to byly hlavní důvody pro návrh intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV) Kolín.

Letiště – miliardy létají vzduchem

09.12.2009
Poslanecká sněmovna odsouhlasila zákon o zákazu prodeje ruzyňského Letiště Praha. Má obavy, aby nebylo prodáno pod cenou, jako to hrozilo ČSA. Zejména poslanci sociální demokracie mají pocit, že Letiště Praha, které na rozdíl od ČSA vydělává, je zlatý důl. Otázkou ale je, zda tomu tak skutečně ...

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

09.12.2009
V říjnu byla slavnostně ukončena racionalizace tratě Zdice–Protivín. Provoz na téměř 90 km dlouhé trase spojující Středočeský a Jihočeský kraj je tak díky zavedení moderní technologie řízen dálkově z jediného dispečerského centra na železniční stanici Březnice. Racionalizace tratě významně ...

Kolektory pod Brnem

04.12.2009
V září 2007 byla zahájena další etapa výstavby kolektorů v Brně, konkrétně v blízkosti ulice Koliště. Hlavní částí stavby byla ražba tunelu v hloubce asi 30 m pod povrchem, která trvala půl roku. Druhá část zakázky – nová přístupová šachta – byla vybudována v areálu Tepláren Brno u ulice ...

Novinka v oblasti sanace inženýrských staveb

03.12.2009
Společnost Knauf představila na konci listopadu tohoto roku zajímavou produktovou novinku, která řeší problematiku zastaralých inženýrských staveb jako jsou mostní konstrukce, dopravní objekty, čistírny odpadních vod a pojezdové zatěžované plochy. Jedná se o výrobky nazvané Tiefbau, které jsou ...

Jiří Pokorný: Malé projekty nás nezachrání

01.12.2009
Ing. Jiří Pokorný, předseda představenstva a generální ředitel METROPROJEKTu Praha a. s. je matadorem v oboru projektování a na stavebním trhu vůbec. Společnost Metroprojekt Praha a. s. už dávno není pouze jednostranně zaměřenou kanceláří, má za sebou i rozsáhlé stavby a s dvěma sty zaměstnanci ...

Geotechnický průzkum pro zakládání staveb

23.11.2009
Úkolem geotechnického průzkumu je získat a zpracovat informace, které napomohou optimálnímu řešení, návrhu a realizaci inženýrského díla po stránce technické i ekonomické. Existuje geotechnický průzkum pro různé stavební obory, ale nejčastěji realizovaným typem je průzkum pro zakládání staveb. ...

Vybrané problémy regionálních tratí

05.11.2009
Začátkem ledna 2009 došlo na zastávce Divnice, v km 147,150 na trati Staré Město u Uherského Hradiště–Vlárský průsmyk st. hranice, k samovolnému vznícení násypového tělesa, na kterém je umístěno nástupiště a přístřešek zastáy. K samovolnému vznícení uhlí mohlo dojít při vytvoření specifických ...

Technologie protipovodňových podzemních těsnicích clon

27.10.2009
S vývojem civilizace je odedávna spojen věčný boj lidstva s nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy. Velmi nepříjemným a nebezpečným přírodním živlem, který ohrožoval, ohrožuje a bude ohrožovat lidskou společnost a její výdobytky, je proudící voda. V případě, že jsou ohroženy lidské životy ...

Protipovodňová opatření ochrání životy i majetek

23.10.2009
K největším přírodním katastrofám v České republice patřily v posledních letech bezesporu povodně. Ty způsobují takřka každoročně miliardové škody, včetně ztrát na lidských životech. Také letos na počátku léta obyvatelé mnoha krajů České republiky zažili, jak překvapivé a ničivé mohou být. ...

Geotechnický monitoring při výstavbě tunelů Slivenec – stavba SOKP 514

19.10.2009
Tunely Slivenec se v létě roku 2010 stanou novou a velmi důležitou součástí obchvatu kolem hlavního města ČR Prahy. Jedná se o jihozápadní­ část okruhu kolem Prahy, jež spojuje dvě hlavní dálniční tepny ČR (dálnice D1 a D5) směr východ–západ.

Další z Jaga Media

www.velotime.com.ua

progressive.ua

https://progressive.ua