asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Zřícení a sanace svahu u tunelu Hřebeč

13.01.2010
Sanace sesuvu svahu u východního portálu hřebečského tunelu je náročným technickým dílem, ve kterém byly ve velké míře použity moderní technologie, jako je vyztužování zemin, použití lehkých materiálů do násypu nebo zajištění skalního výchozu pomocí lanových systémů. Práce byly prováděny ve ...

Tunel jako součást moderní infrastruktury

11.01.2010
V únoru roku 2008 byla slavnostně zahájena ražba Královopolských tunelů, které jsou součástí brněnského Velkého městského okruhu. V projektu s oficiálním názvem Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského jsou označeny jako tunely Královopolský I a II. Způsob ražby, členění výrubu i vyztužování ...

Rozšíření a optimalizace čistírny odpadních vod v Kolíně

16.12.2009
Rozvoj města na jedné straně, rostoucí požaday na kvalitu životního prostředí ze strany obyvatel blízkých obcí na straně druhé, to byly hlavní důvody pro návrh intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV) Kolín.

Letiště – miliardy létají vzduchem

09.12.2009
Poslanecká sněmovna odsouhlasila zákon o zákazu prodeje ruzyňského Letiště Praha. Má obavy, aby nebylo prodáno pod cenou, jako to hrozilo ČSA. Zejména poslanci sociální demokracie mají pocit, že Letiště Praha, které na rozdíl od ČSA vydělává, je zlatý důl. Otázkou ale je, zda tomu tak skutečně ...

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

09.12.2009
V říjnu byla slavnostně ukončena racionalizace tratě Zdice–Protivín. Provoz na téměř 90 km dlouhé trase spojující Středočeský a Jihočeský kraj je tak díky zavedení moderní technologie řízen dálkově z jediného dispečerského centra na železniční stanici Březnice. Racionalizace tratě významně ...

Kolektory pod Brnem

04.12.2009
V září 2007 byla zahájena další etapa výstavby kolektorů v Brně, konkrétně v blízkosti ulice Koliště. Hlavní částí stavby byla ražba tunelu v hloubce asi 30 m pod povrchem, která trvala půl roku. Druhá část zakázky – nová přístupová šachta – byla vybudována v areálu Tepláren Brno u ulice ...

Novinka v oblasti sanace inženýrských staveb

03.12.2009
Společnost Knauf představila na konci listopadu tohoto roku zajímavou produktovou novinku, která řeší problematiku zastaralých inženýrských staveb jako jsou mostní konstrukce, dopravní objekty, čistírny odpadních vod a pojezdové zatěžované plochy. Jedná se o výrobky nazvané Tiefbau, které jsou ...

Jiří Pokorný: Malé projekty nás nezachrání

01.12.2009
Ing. Jiří Pokorný, předseda představenstva a generální ředitel METROPROJEKTu Praha a. s. je matadorem v oboru projektování a na stavebním trhu vůbec. Společnost Metroprojekt Praha a. s. už dávno není pouze jednostranně zaměřenou kanceláří, má za sebou i rozsáhlé stavby a s dvěma sty zaměstnanci ...

Geotechnický průzkum pro zakládání staveb

23.11.2009
Úkolem geotechnického průzkumu je získat a zpracovat informace, které napomohou optimálnímu řešení, návrhu a realizaci inženýrského díla po stránce technické i ekonomické. Existuje geotechnický průzkum pro různé stavební obory, ale nejčastěji realizovaným typem je průzkum pro zakládání staveb. ...

Vybrané problémy regionálních tratí

05.11.2009
Začátkem ledna 2009 došlo na zastávce Divnice, v km 147,150 na trati Staré Město u Uherského Hradiště–Vlárský průsmyk st. hranice, k samovolnému vznícení násypového tělesa, na kterém je umístěno nástupiště a přístřešek zastáy. K samovolnému vznícení uhlí mohlo dojít při vytvoření specifických ...

Technologie protipovodňových podzemních těsnicích clon

27.10.2009
S vývojem civilizace je odedávna spojen věčný boj lidstva s nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy. Velmi nepříjemným a nebezpečným přírodním živlem, který ohrožoval, ohrožuje a bude ohrožovat lidskou společnost a její výdobytky, je proudící voda. V případě, že jsou ohroženy lidské životy ...

Protipovodňová opatření ochrání životy i majetek

23.10.2009
K největším přírodním katastrofám v České republice patřily v posledních letech bezesporu povodně. Ty způsobují takřka každoročně miliardové škody, včetně ztrát na lidských životech. Také letos na počátku léta obyvatelé mnoha krajů České republiky zažili, jak překvapivé a ničivé mohou být. ...

Geotechnický monitoring při výstavbě tunelů Slivenec – stavba SOKP 514

19.10.2009
Tunely Slivenec se v létě roku 2010 stanou novou a velmi důležitou součástí obchvatu kolem hlavního města ČR Prahy. Jedná se o jihozápadní­ část okruhu kolem Prahy, jež spojuje dvě hlavní dálniční tepny ČR (dálnice D1 a D5) směr východ–západ.

Údržba mostů je nedostatečná a podceněná

16.10.2009
Pontex, s. r. o., patří k tuzemským projektovým a konzultačním firmám specializovaným na projektování, řízení a kontrolu mostních­ staveb­, ale také na inspekci a údržbu mostů. Ing. Milan Kalný, jeden z jejích jednatelů a společníků, od vzniku firmy v roce 1992 nepamatuje­, že by neměli dost ...

Jiří Petrák: Lidem věřím a vyplácí se mi to

28.09.2009
Před rozhovorem jsme se nejprve prošli po terase nejvyššího patra sídla společnosti Mott MacDonald a dívali se z výšky na pražské panoráma. Člověk, jenž vede českou pobočku této společnosti s celosvětovou působností, jako by i svůj život bral s nadhledem, za kterým stojí léta zkušeností a práce ...

Zemní a výkopové práce I

25.09.2009
Pokračujeme sledováním různých míst na staveništi, kde je nutné dodržovat bezpečnost práce. Tentokrát se zaměříme na zemní a výkopové práce v prostoru oploceného staveniště. Také při těchto pracech hrozí pracovníkům na stavbě pád z výšky do výkopu, přesněji pád do hloubky, nebo můžou být při ...

Na budování dopravní infrastruktury v ČR chybí 23 miliard korun

24.09.2009
Ministerstvo dopravy České republiky (MD) ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) a dalšími organizacemi, které se účastní investičního procesu v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, připravilo vzhledem k současné ekonomické situaci krizový plán, zaměřený na hledání úspor při ...

Diagnostika a monitorování mostních konstrukcí

21.08.2009
Konstrukce mostů větších rozpětí, zavěšených mostů či mostů atypických soustav jsou poměrně náročné a složité, a to jak při zpracování projektového návrhu, tak při vlastní realizaci konstrukce. Při statických výpočtech na návrhových modelech vycházejí projektanti z řady předpokladů, které se ...

Možnost využití rozptýlené výztuže při úpravě vlastností zemin

17.07.2009
Rozptýlenou výztuží rozumíme krátká vlákna (do 100 mm) rostlinného původu nebo uměle vyrobená, která se přidávají do zeminy za účelem zlepšení jejích vlastností. Můžeme se také setkat s pojmem mikrovýztuž, materiálem, který kromě vláken obsahuje i různé pásky a síťky, jejichž velikost významně ...

Profil společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.

03.07.2009
Akciová společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava se svou více než padesátiletou tradicí a zkušenostmi v oblasti pozemního, dopravního­ a inženýrského stavitelství řadí k předním stavebním firmám nejen na Moravě, ale v celé České republice. Vznikla v roce 1954 jako závod stavebního podniku ...

Další z Jaga Media

продвижение сайта в интернете

подробнее