asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Specializaci v oboru podzemních staveb považujeme za naše rodinné stříbro

29.01.2016
„Tuto kompetenci jsme významně posílily a rozšířily také nedávnou personální akvizicí celé skupiny specialistů z oboru projektování tunelových staveb,“ hodnotí pozici společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Pavel Kubasa v našem rozhovoru.

Sedla a tlumiče kmitání mostních závěsů

30.12.2015
Počet realizovaných zavěšených mostů se meziročně neustále zvyšuje, přičemž důležitý podíl na tomto trendu má další posun v možnostech technologie mostních závěsů. Klíčová je větší flexibilita systému závěsů bez kompromisů v kvalitativním standardu. Závěsy je tak možné optimalizovat ...

Tunel Poľana – ražba a primární ostění

06.11.2015
Tunel Poľana je budován v rámci projektu výstavby slovenské dálnice D3 Svrčinovec–Skalité. Slavnostně byl proražen 7. 9. 2015, kdy po 15 měsících ražby zdolaly stroje poslední centimetry. Stavba je realizována na poloviční profil, což znamená, že v pravém jízdním pásu dálnice se ...

Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?

30.10.2015
Cílem tohoto článku je představení kompletní nabídky m3 systémů firmy NAUE pro násypy a opěrné stěny vyztužené geomřížemi Secugrid® a zároveň krátké představení dvou zajímavých, již realizovaných projektů.

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

12.10.2015
České stavebnictví letos táhne hlavně budování dopravní infrastruktury. Objem veřejných tendrů na dopravní stavby od začátku roku vzrostl meziročně o více než polovinu na 65,53 miliardy korun. Celkem stavaři od začátku roku od veřejné správy získali 4852 veřejných zakázek za 108 miliard korun. ...

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

08.10.2015
Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na železniční trati Liberec – Česká Lípa v úseku km 128,200 – 128,250 výrazné poruchy tělesa náspu vysokého 20 m. Deformace a poškození tratě ...

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

23.09.2015
Právě probíhající výstavba tramvajové rychlodráhy KST v Krakově si vyžadovala kromě jiného také vyřešení přemostění železniční stanice Krakov-Plaszów. Vzhledem k tomu, že budování tohoto 252 m dlouhého viaduktu muselo probíhat při zachování plného vlakového provozu, zvolil generální ...

Láa pro cyklisty přes Sázavu

17.09.2015
Představovaná stavba láy přes Sázavu je součástí mezinárodní cyklostezky Greenway Praha – Vídeň. Převádí nově budovanou cyklostezku v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou přes řeku Sázavu. Investorem stavby je Středočeský kraj, generálním zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. ...

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

23.07.2015
Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požaday na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem ...

Gotthardský bázový tunel

10.07.2015
Gotthardský bázový tunel v srdci švýcarských Alp se považuje za jeden z průkopnických projektů 21. století. Jeho realizací vznikne na nějakou dobu nejdelší železniční tunel na světě.

Vývoj a instalace předpínacího systému mostu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov

25.06.2015
Způsob instalace dodatečného předepnutí nosných konstrukcí je provázán se stavební metodou a je ovlivněn podmínkami konkrétního zařízení, v případě objektu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov výsuvné skruže. Jde zejména o řešení ukládky průběžných kabelů přes pracovní spáru ...

Tunelové bednění s rekordními rozměry

12.06.2015
Stanice metra Place des Martyrs v alžírském hlavním městě je impozantní prostor s délkou 144 m a šířkou 23 m. Celý úsek prodlužující stávající trasu metra, dlouhý 1,7 km, je navíc ražený pod historickým jádrem města. Mezinárodní tým složený z techniků PERI zde vytvořil ...

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

02.06.2015
O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastáy dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na ...

Pražské metro V.A začalo sloužit veřejnosti

26.05.2015
Doba od podpisu smlouvy s investorem k uvedení díla do provozu trvá u dopravních staveb často i několik let. U pátého provozního úseku trasy A pražského metra z Dejvic do Motola zabrala pět let, tři měsíce, dva týdny a jeden den – od 22. prosince 2009 do ...

Efektivita nočních prací

16.03.2015
Efektivita nočních prací je téma, které je z hlediska České a Slovenské republiky poměrně upozaďované. Jednak to může být zapříčiněno vnitřními směrnicemi pro noční hluk, které se zdají být největší překážkou, a dále pak nepříliš velkou snahou ze strany státních úředníků nacházet ...

Elegantní most pro chodce a cyklisty

05.03.2015
Rezidenční čtvrť IJburg na okraji Amsterdamu stojí na šesti uměle vytvořených ostrovech, které bylo nutné propojit velkým počtem různých mostů. V roce 2006 tu vznikl i první zavěšený most pro pěší a cyklisty na území Nizozemska, který má na svědomí světoznámý architektonický ateliér ...

Využití jeřábů Liebherr při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora

27.02.2015
Na stavbě při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora jsou v současnosti využívány pro dopravu materiálu do úrovně mostního tělesa dva věžové jeřáby Liebherr 81 K a 65 K. Oba nadefinovaly ve své třídě nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání, flexibility ...

Údržba asfaltových vozovek

13.02.2015
Síť pozemních komunikací v České republice se ve valné většině nachází v neutěšeném stavu, v některých případech lze tento stav označit za kritický. Správci pozemních komunikací se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních prostředků na jejich údržbu a opravy. Hlavní ...

Eurovia se necítí odpovědna za vady na mostech v Ostravě

12.01.2015
Společnost Eurovia se necítí odpovědna za vady a problémy s dálničními mosty u Ostravy. Odmítá je proto na vlastní náklady opravit. V tomto duchu odpoví na dopis Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), řekl v České televizi předseda představenstva Martin Boroa. Zopakoval, že příčinou problému je ...

Výstavba mostních objektů na stavbě II. úseku dálnice D1

09.01.2015
Společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., realizuje výstavbu mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov nedaleko Levoči. Jedná se o 7 mostů a 4 zárubní zdi.

Další z Jaga Media

там

источник