asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Realizace mostních staveb na dálnici D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno

24.05.2016
Příspěvek pojednává o dvou nejvýznamnějších mostních objektech na dálničním úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, a to mostu SO 223 Estakáda nad cestou I/11, tratí ŽSR a VN Hričov a mostu SO 224 Most nad přeložkou cesty I/11 a Kysucou. Celý tento úsek dálnice staví ...

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2 na Slovensku

19.05.2016
Liniové stavby budované člověkem protínají krajinu a nevratně tak rozdělují území. Podobně to přirozeně od nepaměti činí například také vodní toky. Důsledkem pro divokou zvěř je znemožnění přirozené migrace po původně scelené krajině.

Most pro pěší nad portugalským údolím

29.04.2016
Jeden z nejpůsobivějších mostů pro pěší vyrostl v kopcovitém terénu portugalského města Covilha. Jeho subtilní konstrukce se vznáší vysoko nad terénem, ulicemi a parky. Most je zevnitř obložený dřevěnými obklady má elegantní dvakrát lomenou linii.

Láa z ultra-vysokohodnotného betonu

28.04.2016
Láa přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostou byl použit ultra-vysokohodnotný beton (UHPC) ze společnosti TBG METROSTAV (člen skupiny Českomoravský beton), představuje unikát ve svém oboru. Láa je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Láa je ...

Odvodnění zpevněných ploch ve městech

22.04.2016
Odvodnění zpevněných ploch ve městech je jedno z důležitých kritérií bezpečného pohybu chodců i vozidel po komunikacích. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku.

Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

23.02.2016
Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě označování pracovních míst na pozemních komunikacích (např. dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích apod.) je třeba tato opatření realizovat velice uvážlivě, aby nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. ...

Specializaci v oboru podzemních staveb považujeme za naše rodinné stříbro

29.01.2016
„Tuto kompetenci jsme významně posílily a rozšířily také nedávnou personální akvizicí celé skupiny specialistů z oboru projektování tunelových staveb,“ hodnotí pozici společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Pavel Kubasa v našem rozhovoru.

Sedla a tlumiče kmitání mostních závěsů

30.12.2015
Počet realizovaných zavěšených mostů se meziročně neustále zvyšuje, přičemž důležitý podíl na tomto trendu má další posun v možnostech technologie mostních závěsů. Klíčová je větší flexibilita systému závěsů bez kompromisů v kvalitativním standardu. Závěsy je tak možné optimalizovat ...

Tunel Poľana – ražba a primární ostění

06.11.2015
Tunel Poľana je budován v rámci projektu výstavby slovenské dálnice D3 Svrčinovec–Skalité. Slavnostně byl proražen 7. 9. 2015, kdy po 15 měsících ražby zdolaly stroje poslední centimetry. Stavba je realizována na poloviční profil, což znamená, že v pravém jízdním pásu dálnice se ...

Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?

30.10.2015
Cílem tohoto článku je představení kompletní nabídky m3 systémů firmy NAUE pro násypy a opěrné stěny vyztužené geomřížemi Secugrid® a zároveň krátké představení dvou zajímavých, již realizovaných projektů.

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

12.10.2015
České stavebnictví letos táhne hlavně budování dopravní infrastruktury. Objem veřejných tendrů na dopravní stavby od začátku roku vzrostl meziročně o více než polovinu na 65,53 miliardy korun. Celkem stavaři od začátku roku od veřejné správy získali 4852 veřejných zakázek za 108 miliard korun. ...

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

08.10.2015
Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na železniční trati Liberec – Česká Lípa v úseku km 128,200 – 128,250 výrazné poruchy tělesa náspu vysokého 20 m. Deformace a poškození tratě ...

Nová revizní šachta DN 600

29.09.2015
Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., největší český výrobce plastových kanalizačních systémů, opět rozšiřuje své produktové portfolio. Osma přichází s nabídkou revizní šachty DN 600 z polypropylenu.

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

23.09.2015
Právě probíhající výstavba tramvajové rychlodráhy KST v Krakově si vyžadovala kromě jiného také vyřešení přemostění železniční stanice Krakov-Plaszów. Vzhledem k tomu, že budování tohoto 252 m dlouhého viaduktu muselo probíhat při zachování plného vlakového provozu, zvolil generální ...

Láa pro cyklisty přes Sázavu

17.09.2015
Představovaná stavba láy přes Sázavu je součástí mezinárodní cyklostezky Greenway Praha – Vídeň. Převádí nově budovanou cyklostezku v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou přes řeku Sázavu. Investorem stavby je Středočeský kraj, generálním zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. ...

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

23.07.2015
Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požaday na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem ...

Gotthardský bázový tunel

10.07.2015
Gotthardský bázový tunel v srdci švýcarských Alp se považuje za jeden z průkopnických projektů 21. století. Jeho realizací vznikne na nějakou dobu nejdelší železniční tunel na světě.

Vývoj a instalace předpínacího systému mostu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov

25.06.2015
Způsob instalace dodatečného předepnutí nosných konstrukcí je provázán se stavební metodou a je ovlivněn podmínkami konkrétního zařízení, v případě objektu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov výsuvné skruže. Jde zejména o řešení ukládky průběžných kabelů přes pracovní spáru ...

Tunelové bednění s rekordními rozměry

12.06.2015
Stanice metra Place des Martyrs v alžírském hlavním městě je impozantní prostor s délkou 144 m a šířkou 23 m. Celý úsek prodlužující stávající trasu metra, dlouhý 1,7 km, je navíc ražený pod historickým jádrem města. Mezinárodní tým složený z techniků PERI zde vytvořil ...

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

02.06.2015
O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastáy dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na ...

Další z Jaga Media

www.velotime.com.ua

https://velotime.com.ua

https://progressive.ua