asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Pražské metro V.A začalo sloužit veřejnosti

26.05.2015
Doba od podpisu smlouvy s investorem k uvedení díla do provozu trvá u dopravních staveb často i několik let. U pátého provozního úseku trasy A pražského metra z Dejvic do Motola zabrala pět let, tři měsíce, dva týdny a jeden den – od 22. prosince 2009 do ...

Efektivita nočních prací

16.03.2015
Efektivita nočních prací je téma, které je z hlediska České a Slovenské republiky poměrně upozaďované. Jednak to může být zapříčiněno vnitřními směrnicemi pro noční hluk, které se zdají být největší překážkou, a dále pak nepříliš velkou snahou ze strany státních úředníků nacházet ...

Elegantní most pro chodce a cyklisty

05.03.2015
Rezidenční čtvrť IJburg na okraji Amsterdamu stojí na šesti uměle vytvořených ostrovech, které bylo nutné propojit velkým počtem různých mostů. V roce 2006 tu vznikl i první zavěšený most pro pěší a cyklisty na území Nizozemska, který má na svědomí světoznámý architektonický ateliér ...

Využití jeřábů Liebherr při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora

27.02.2015
Na stavbě při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora jsou v současnosti využívány pro dopravu materiálu do úrovně mostního tělesa dva věžové jeřáby Liebherr 81 K a 65 K. Oba nadefinovaly ve své třídě nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání, flexibility ...

Údržba asfaltových vozovek

13.02.2015
Síť pozemních komunikací v České republice se ve valné většině nachází v neutěšeném stavu, v některých případech lze tento stav označit za kritický. Správci pozemních komunikací se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních prostředků na jejich údržbu a opravy. Hlavní ...

Eurovia se necítí odpovědna za vady na mostech v Ostravě

12.01.2015
Společnost Eurovia se necítí odpovědna za vady a problémy s dálničními mosty u Ostravy. Odmítá je proto na vlastní náklady opravit. V tomto duchu odpoví na dopis Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), řekl v České televizi předseda představenstva Martin Boroa. Zopakoval, že příčinou problému je ...

Výstavba mostních objektů na stavbě II. úseku dálnice D1

09.01.2015
Společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., realizuje výstavbu mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov nedaleko Levoči. Jedná se o 7 mostů a 4 zárubní zdi.

Nový železniční most přes Váh – předpínání nosné konstrukce

26.12.2014
Článek přibližuje aktuálně probíhající výstavbu nového železničního mostu v Trenčíně z hlediska dodáy systému dodatečného předepnutí nosné konstrukce. Pro přehled jsou uvedeny i základní informace o nosné konstrukci mostu a o souvislostech projektu.

Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov

18.12.2014
V současné době je možné při výstavbě dálnice D1 na Slovensku spatřit mnoho zajímavých mostních objektů. Nepřehlédnutelnou technologií jsou velké výsuvné skruže, které jsou využity pro výstavbu řady mostních objekt.

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

05.12.2014
Společnost MTEK, s. r. o. se specializuje na manipulace s mostními konstrukcemi a účastnila se přípravy a realizace řady unikátních zakázek. V článku jsou zmíněny některé z posledních, při jejichž realizaci byly použity podpěrné konstrukce PERI.

Tunely Blanka jsou krásnější a bezpečnější s keramickými obklady

26.11.2014
Prakticky neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická údržba rozhodla o využití keramických obkladů jako finální úpravy povrchu stěn v tunelech pražského Městského okruhu. Pro aplikaci v tunelech vyrobila společnost RAKO speciální formáty obkladů a vyvinula také kompletní systém ...

Dopravní značení na dálnicích a ostatních komunikacích

12.11.2014
Dopravní značení v České republice se začalo systematicky uplatňovat v období první a druhé Československé republiky. V současné době je upraveno zákonem č.361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které jej novelizují.

Integrovaná železniční doprava v ČR

05.11.2014
Integrovaná železniční doprava na území České republiky je z hlediska její struktury a správy rozčleněna do jednotlivých dopravních systémů, které spadají pod jednotlivé územní celky, jež je spravují, přičemž jejich primárním cílem je zabezpečení dopravní obslužnosti vymezeného území ...

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

30.10.2014
Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo. I tento případ byl detailně zmapován, posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení ...

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

24.10.2014
Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ke kontinuálnímu monitoringu lze provést dodatečně beze změn instrumentace. V článku jsou uvedeny příklady aplikací z projektů výzkumu ...

Zásun železničního mostu

10.10.2014
Společnost MTEK, s. r. o., provedla v červenci a srpnu pro firmu Eurovia CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín zásun železničního mostu v Otrokovicích. Most je rámové konstrukce a je rozdělen na pravý a levý. Z důvodu zkrácení výluk na frekventované ...

Nová GA-manžeta

30.09.2014
Manžeta je vhodná pro přechod z plastu na litinu. Místo stávajícího GA-setu stačí pouze jedna GA-manžeta!

Návrh sanace svahu cyklostezky mezi Petřkovicemi a Koblovem

24.09.2014
Příspěvek informuje o případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tento případ byl detailně zmapován a posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení a také byla navržena adekvátní sanační opatření.

Doprava v regionech ČR

19.09.2014
Česká republika má z hlediska rozlohy svého území jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména pak železniční a silniční, které jsou z pohledu hustoty srovnatelné s dalšími vyspělými státy EU, jako jsou Belgie nebo Lucembursko. Bohužel kvalitativní stránka ...

Pardubice se opět na dva dny stanou centrem dopravy

26.08.2014
Pardubice se první týden v září opět promění v mekku dopravy. Uskuteční se tu třináctý ročník mezinárodního Silničního veletrhu, kterému tradičně předchází Dopravní konference. Záštitu nad dvoudenním setkáním odborníkům v oblasti dopravy a silničního hospodářství převzali hejtman Pardubického ...

Další z Jaga Media

https://velotime.com.ua

medicaments-24.net

https://granit-sunrise.com.ua