asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Nový železniční most přes Váh – předpínání nosné konstrukce

26.12.2014
Článek přibližuje aktuálně probíhající výstavbu nového železničního mostu v Trenčíně z hlediska dodáy systému dodatečného předepnutí nosné konstrukce. Pro přehled jsou uvedeny i základní informace o nosné konstrukci mostu a o souvislostech projektu.

Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov

18.12.2014
V současné době je možné při výstavbě dálnice D1 na Slovensku spatřit mnoho zajímavých mostních objektů. Nepřehlédnutelnou technologií jsou velké výsuvné skruže, které jsou využity pro výstavbu řady mostních objekt.

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

05.12.2014
Společnost MTEK, s. r. o. se specializuje na manipulace s mostními konstrukcemi a účastnila se přípravy a realizace řady unikátních zakázek. V článku jsou zmíněny některé z posledních, při jejichž realizaci byly použity podpěrné konstrukce PERI.

Tunely Blanka jsou krásnější a bezpečnější s keramickými obklady

26.11.2014
Prakticky neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická údržba rozhodla o využití keramických obkladů jako finální úpravy povrchu stěn v tunelech pražského Městského okruhu. Pro aplikaci v tunelech vyrobila společnost RAKO speciální formáty obkladů a vyvinula také kompletní systém ...

Dopravní značení na dálnicích a ostatních komunikacích

12.11.2014
Dopravní značení v České republice se začalo systematicky uplatňovat v období první a druhé Československé republiky. V současné době je upraveno zákonem č.361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které jej novelizují.

Integrovaná železniční doprava v ČR

05.11.2014
Integrovaná železniční doprava na území České republiky je z hlediska její struktury a správy rozčleněna do jednotlivých dopravních systémů, které spadají pod jednotlivé územní celky, jež je spravují, přičemž jejich primárním cílem je zabezpečení dopravní obslužnosti vymezeného území ...

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

30.10.2014
Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo. I tento případ byl detailně zmapován, posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení ...

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

24.10.2014
Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ke kontinuálnímu monitoringu lze provést dodatečně beze změn instrumentace. V článku jsou uvedeny příklady aplikací z projektů výzkumu ...

Zásun železničního mostu

10.10.2014
Společnost MTEK, s. r. o., provedla v červenci a srpnu pro firmu Eurovia CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín zásun železničního mostu v Otrokovicích. Most je rámové konstrukce a je rozdělen na pravý a levý. Z důvodu zkrácení výluk na frekventované ...

Nová GA-manžeta

30.09.2014
Manžeta je vhodná pro přechod z plastu na litinu. Místo stávajícího GA-setu stačí pouze jedna GA-manžeta!

Návrh sanace svahu cyklostezky mezi Petřkovicemi a Koblovem

24.09.2014
Příspěvek informuje o případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tento případ byl detailně zmapován a posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení a také byla navržena adekvátní sanační opatření.

Doprava v regionech ČR

19.09.2014
Česká republika má z hlediska rozlohy svého území jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména pak železniční a silniční, které jsou z pohledu hustoty srovnatelné s dalšími vyspělými státy EU, jako jsou Belgie nebo Lucembursko. Bohužel kvalitativní stránka ...

Pardubice se opět na dva dny stanou centrem dopravy

26.08.2014
Pardubice se první týden v září opět promění v mekku dopravy. Uskuteční se tu třináctý ročník mezinárodního Silničního veletrhu, kterému tradičně předchází Dopravní konference. Záštitu nad dvoudenním setkáním odborníkům v oblasti dopravy a silničního hospodářství převzali hejtman Pardubického ...

Most George Washingtona získá oplocení proti sebevrahům

04.08.2014
Vedení státu New York se rozhodlo vydat až 47 milionů dolarů (přes 971 milionů korun) na vybudování bezpečnostního oplocení u mostu George Washingtona, který spojuje město New York se státem New Jersey a stal se oblíbeným místem sebevrahů. Sdělil to mluvčí úřadů Ron Marsico. Ke stejném kroku ...

U H. Králové po osmi letech začala dostavba dálnice D11

23.07.2014
U Hradce Králové včera slavnostně začala dostavba dosud chybějícího 2,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D11. Stavební práce za 1,1 miliardy korun by měly být dokončené v srpnu 2017. Stavba dálnice před H. Králové stála od roku 2006 kvůli nevykoupeným pozemkům, návrat stavbařů zdržela i jednání ...

Rekonstrukce vozovek - recyklace za studena

10.07.2014
Technologie recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena je moderní a progresivní technologií dopravního stavitelství, která výrazně pomáhá zlepšit stav silnic v České republice. Tuto technologii můžeme dále rozlišovat podle způsobu výroby recyklované směsi, a to na místě, ...

Speciální pilotový beton zakotvil most 30 metrů pod dnem rybníka

04.07.2014
Most na pilotách v hloubce až 37 metrů nebo nejdelší dálniční most v ČR jsou jen některými raritami nejnovějšího úseku dálnice D3. Pětadvacetikilometrová trasa vedoucí typickou jihočeskou krajinou, přes potoky, řeky a rybníky, slaví první rok od uvedení do provozu. Úsek ...

Měření mechanického napětí v mostních a zavěšených konstrukcích

20.06.2014
Znalost hodnoty mechanického napětí v závěsech či předpjatých prvcích mostních konstrukcí je významným údajem pro zajištění jejich správné funkce a bezpečného provozu. Tyto údaje jsou důležité jak ve fázi výstavby mostní konstrukce, kdy umožňují kontrolu hodnot předepsaných či ...

Nové přechody pro rekonstrukce odpadních systémů

18.06.2014
Společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o., je největším českým výrobcem plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci.

Čtyři mosty pro dálnici D1

16.06.2014
Od roku 1972 je ve výstavbě slovenská dálnice D1 spojující Bratislavu a ukrajinský hraniční přechod Záhor. V současné době je ve výstavbě několik úseků, například Fričovce – Svinia s délkou 11,2 kilometru a Jánovce – Jablonov s délkou 18,5 km. Jen mezi těmito místy je použito bednění na čtyři ...

Další z Jaga Media

our company

читайте здесь granit-sunrise.com.ua