asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Vyztužené zeminy v mostním stavitelství

13.06.2014
Konstrukce z vyztužených zemin jsou dnes již běžně využívaným řešením, a to z více důvodů v závislosti na konkrétních podmínkách. Prakticky vždy se ovšem jedná o úspěšnou cenovou alternativu k tradičně používaným konstrukcím opěrných stěn ze železobetonu nebo ...

Metro v Praze – 40 let od zahájení provozu na trase I. C

05.06.2014
Dějiny pražského metra sahají až do 19. století, kdy se začalo hovořit o potřebě podzemní dráhy. Další plány vznikaly za první republiky a počátkem druhé světové války již probíhaly přípravné práce. Válka ovšem stavbu ukončila a myšlenka opět ožila až v 60. letech 20. ...

OSMA rozšiřuje svou produktovou nabídku revizních šachet

30.05.2014
Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. je největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice. Dodává na trh komplexní systém kvalitní kanalizace a potrubí z plastu. Značka OSMA je symbolem dokonalé symbiózy výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a ...

Spřažené mosty přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka

27.05.2014
Projekční práce na stavbě silnice I/11 Mokré Lazce byly zahájeny koncem roku 2008, samotné stavební práce pak začátkem roku 2009. Do konce roku 2010, kdy byla stavba v rámci vládních úsporných opatření pozastavena, se na největších mostních objektech stavby SO 206 a SO 207 ...

Financování ochrany před povodněmi v České republice

23.05.2014
Probíhající změny klimatu v několika posledních letech a následné dopady včetně doprovodných jevů z tohoto vyvstávajících vytvářejí zásadní tlak na nutnost reagovat z hlediska současné environmentální politiky. Přestože změny v klimatickém systému naší planety probíhají ...

Budoucnost v kvalitních plastech

23.04.2014
OSMA je značkou, která symbolizuje dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství pro poskytování kvalitních plastových potrubních a kanalizačních systémů.

Metrostav v Norsku postaví 1,5kilometrový silniční tunel

11.04.2014
Metrostav v Norsku postaví 1,5kilometrový silniční tunel, čeká jen na podepsání smlouvy. Další dva tunely by firma měla postavit na Slovensku, řekl mluvčí Metrostavu František Polák. Cenu zakázky společnost nezveřejnila.

Audit stavby metra zpochybnil proplacení prací za 1,3 mld.Kč

10.02.2014
Audit dostavby metra A do pražského Motola zpochybnil proplacení stavebních prací za 1,3 miliardy korun. Uvádí to týdeník Euro v čísle, které vychází dnes. Jako rizikové byly také označeny změny stavby za dvě miliardy. Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil audit v lednu. Šéf dopravního podniku ...

Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem

22.01.2014
Statická analýza a sledování mostů tvořených páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami je popsána. Mostoa je vytvářena postupně; nejdříve byl v bednění zavěšeném na speciální výsuvné skruži s takzvaným organickým předpětím, které eliminuje deformaci skruže, vybetonován páteřní ...

Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 u Nitry

15.01.2014
Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické a dynamické analýzy a postupu stavby. Most tvoří samokotvený konstrukční systém, ve kterém mostoa přenáší vodorovnou složku obloukové síly. Protože most je navržen ...

Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1

30.12.2013
Most přes údolí Hosťovského potoka, který byl postaven na rychlostí komunikací R1, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické analýzy a postupu stavby. Most celkové délky 960 m má 17 polí s rozpětími od 33,0 do 69,0 m. Mostoa šířky 25,66 m je tvořena ...

Minimalizace nákladů na provoz, údržbu a obnovu dálničních tunelů

21.10.2013
V České republice byl proveden ekonomický rozbor provozních nákladů stávajících dálničních tunelů, který ukázal, že se provozní náklady u jednotlivých tunelových staveb velmi liší a hlavně, že jsou náklady na provoz velmi vysoké, takže odrazují investora od budování nových tunelových děl. ...

Možné způsoby sanace objektů v historických centrech měst

27.09.2013
Cílem prezentovaného článku je podělit se o zkušenosti v problematice sanace objektů v historických centrech. Článek poukazuje na to, jak je sanace objektů v historických centrech měst složitá a jak důležité je získání podrobných údajů o stavu objektu, aby byla úspěšná. Nejprve je předloženo ...

Mezinárodní ocenění pro most přes Lochkovské údolí

10.09.2013
Téměř každý stavební materiál má svou soutěž. Soutěží se o nejlepší stavby z betonu, cihel, dřeva, ale i oceli. Právě přednosti a nápaditý design ocelových konstrukcí představuje ocenění European Steel Design Awards, které uděluje Evropská asociace ocelových konstrukcí ( ECCS) každé dva roky. ...

Pěší most v Zapallar, Chile

06.09.2013
Pěší most spojuje rekreační pobřežní středisko Zapallar se sociálním bydlením na druhé straně silničního tahu F-30-E. Samotná silnice je velmi frekventovaná a několikrát se klikatí, proto je poměrně nebezpečná. Realizovaný pěší most představuje bezpečný průchod na druhou stranu, což bylo i ...

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

28.08.2013
Asfaltové reologické kluzné spáry lze výhodně využít pro snížení tření v základové spáře na poddolovaném území, kde se očekává horizontální deformace terénu. Na stavební fakultě probíhá od roku 2010 laboratorní testování různých typů asfaltových pásů, zkoumá se vliv vertikálního ...

Injektáž kabelů dodatečného předpětí

22.08.2013
Historie předpjatých konstrukcí přesahuje dobu 50 let. Většina těchto konstrukcí realizovaných v souladu s pravidly dobrého návrhu, detailů a prováděcí praxe demonstrovala obecně vynikající trvanlivost předpjatého betonu a konkrétně kabelů dodatečného předpětí. Byla provedena řada ...

Účinná ochrana před hlukem (2. část)

16.08.2013
V předcházejícím čísle časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby jsme vás informovali o negativních vlivech nadměrného hluku způsobeného nárůstem silniční a železniční dopravy, jakož i o možnosti omezení hluku pomocí protihlukových stěn. Další část příspěu se ...

Úsek rychlostní silnice R7 v délce 9,440 km

09.08.2013
Koncem tohoto roku je naplánováno ukončení stavby rychlostní komunikace R7, která se nachází mezi Prahou a Chomutovem. Jednou ze staveb, které po vybudování budou tvořit rychlostní silnici R7 mezi Prahou a Chomutovem, je novostavba silnice v úseku od křižovatky MUK Vysočany po křižovatku se ...

Konstrukčně jedinečný most Kurilpa

26.07.2013
Most Kurilpa stojí na místě, kde dříve brodili řeku Brisbane i původní obyvatelé Austrálie. Nový most pro pěší a cyklisty, který se klene přes řeku i rychlostní silnici na nábřeží, se rychle stal ikonou města. Může za to jeho jedinečná ocelová konstrukce, která využívá princip tensegritů. ...

Další z Jaga Media

seo продвижение

詳細はこちら

посмотреть