asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Řízení tunelových staveb

26.07.2013
Tunelové stavby sice pozvolna, ale plynule zvyšují svůj podíl na dopravních cestách. Dříve trochu exotický zážitek z projíždění železničními tunely zcela zmizel a při průjezdu silničními tunely v zahraničí se objevuje, alespoň u mě, spíše profesní zvědavost, jak se kolegové projektanti ...

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

25.07.2013
Článek pojednává o návrhu koncepce založení a statického řešení nosných konstrukcí dostavby areálu Ostravské univerzity v Ostravě – Hladnově. Suterén nové přístavby zasahuje téměř čtyři metry pod základovou spáru stávajících nepodsklepených objektů. Dále se v textu věnujeme podchycení původních ...

Použití kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze

17.07.2013
Na stavbě metra V. A v Praze byly úspěšně nasazeny metody kontinuálního monitoringu s dálkovým přenosem dat – při ražbách pod obytným komplexem Hvězda na Petřinách a výškovými obytnými budovami na Červeném vrchu. Poprvé v České republice byl kontinuálně monitorován stav hlavního kanalizačního ...

Trojský most využil nejnovější technologie

12.07.2013
Jedním z nejplošších oblouků mezi ve světě realizovanými mosty vyniká nový Trojský most nad Vltavou, který i díky tomu dostojí pověsti technického unikátu, a to nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Nízké vzepětí oblouku a celkově subtilní konstrukci bez opory v podobě pilířů v řece mohli ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

04.07.2013
Třetí díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

03.07.2013
Druhý díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

02.07.2013
Tento text nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary ...

Pražské Quadrio v hloubce 24 metrů

28.06.2013
Výstavba multifunkčního komplexu Quadrio ve Spálené ulici dosáhla nejnižší hranice pod úrovní terénu. V následujícím období už bude postupovat pouze nahoru do takové výšky, ze které bude viditelné panorama Pražského hradu. Pozorovat postup stavby lze sledovat přímo z ulice díky speciálně ...

Učinná obrana před hlukem (1. část)

28.06.2013
Nárůst silniční a železniční dopravy, rozšiřování sítě rychlostních silnic, silnic I. třídy a dálniční sítě, stejně jako budování železničních koridorů přináší zejména ve městech a v hustě osídlených oblastech negativní ovlivnění životního prostředí a lidského organismu nadměrným hlukem. ...

Zakládání staveb – vyztužení báze násypů

24.06.2013
Mnoho staveb se v poslední době realizuje v méně vhodných podmínkách pro jejich zakládání. Bez ohledu na to však musejí být dodrženy všechny kvalitativní nároky vyplývající z budoucího využití stavby.

Manipulace s dílci ocelového oblouku Trojského mostu

21.06.2013
Nový Trojský most v Praze je budován jako součást souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka, obecně známého také jako tunelový komplex Blanka.

Ohlédnutí za betonáží Trojského mostu

07.06.2013
Stavba Trojského mostu pomalu vstupuje do své záverecné fáze a motoristé i chodci se už teší na chvíli, kdy nový most ulehcí dopravní situaci v Praze. Jeho výstavba ale nebyla nic jednoduchého a málokdo si pri jeho prejíždení uvedomí, jak nárocné bylo pro pracovní cety, a zejména pro ty ...

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu III

17.05.2013
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní mostoou. Celková délka mostu je 250 m, celková výška konstrukce 34 m nad maximální plavební hladinou řeky a rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 204 ...

Vltavu překlenul nový Trojský most z vysokohodnotných betonů

02.05.2013
Mosty klenoucí se nad údolím či ramenem řeky bez doteku se zemí jsou technickým divem už samy o sobě. Pověsti technického unikátu dostojí i nový Trojský most nad Vltavou, který si po svém zprovoznění v závěru tohoto roku v mnoha parametrech vyslouží přívlastek ojedinělý, a to nejen v českém, ...

Plánování trasy liniových staveb

28.03.2013
V bezprostřední blízkosti silnice E50 byla v roce 1939 zahájena stavba dálnice, která měla spojovat území Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatskou Rus. Stavba byla přerušena v průběhu druhé světové války a později nebyla obnovena mimo jiné z důvodu výskytu rozsáhlých svahových deformací v trase ...

Využití prefabrikace pro mostní stavby

22.03.2013
Prefabrikace je efektivním řešením ekonomické a rychlé výstavby. Prefabrikované konstrukce prošly značným vývojem, který byl dán nejenom technologickým možnostmi, využitím nových materiálů a technologií, ale i vývojem názorů v oblasti mostního stavitelství a změnami v oblasti legislativy.

Rekonstrukce Střelenského tunelu

15.03.2013
Stavba zahájená 2. 9. 2011 řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č. 1 a 2 na úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu z roku 1936 ...

10 nejzajímavějších mostů světa

13.03.2013
Mohli bychom představit most nejdelší, nejvyšší, nejlevnější nebo ten nejdražší. Byly by to ale ty nejzajímavější? Vybrali jsme deset mostů, které se mezi ostatními vymykají především svým zajímavým konstrukčním řešením.

Láa Volaa v Jablonci nad Nisou

11.03.2013
Novou dřevěnou láu na hranici centra Jablonce nad Nisou postavilo studio H3T Architekti. Ve dvou lidech, za pár hodin, s náklady na materiál ve výši 5000 korun, bez povolení. Přispěli tak do projektu Městské Zásahy Jablonec, jehož cílem je rozvířit diskuzi nad veřejným prostorem ve městě, ...

Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce

17.01.2013
Povrchová úprava ocelových mostních konstrukcí se řídí příslušnými předpisy Ministerstva dopravy a Českých drah. Pro silniční mostní konstrukce vstoupily v platnost v roce 2008 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 19 část B s názvem Protikorozní ochrana ocelových ...

Další z Jaga Media

read more

ссылка