asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Mezinárodní ocenění pro most přes Lochkovské údolí

10.09.2013
Téměř každý stavební materiál má svou soutěž. Soutěží se o nejlepší stavby z betonu, cihel, dřeva, ale i oceli. Právě přednosti a nápaditý design ocelových konstrukcí představuje ocenění European Steel Design Awards, které uděluje Evropská asociace ocelových konstrukcí ( ECCS) každé dva roky. ...

Pěší most v Zapallar, Chile

06.09.2013
Pěší most spojuje rekreační pobřežní středisko Zapallar se sociálním bydlením na druhé straně silničního tahu F-30-E. Samotná silnice je velmi frekventovaná a několikrát se klikatí, proto je poměrně nebezpečná. Realizovaný pěší most představuje bezpečný průchod na druhou stranu, což bylo i ...

Aplikace asfaltové kluzné spáry na poddolovaném území

28.08.2013
Asfaltové reologické kluzné spáry lze výhodně využít pro snížení tření v základové spáře na poddolovaném území, kde se očekává horizontální deformace terénu. Na stavební fakultě probíhá od roku 2010 laboratorní testování různých typů asfaltových pásů, zkoumá se vliv vertikálního ...

Injektáž kabelů dodatečného předpětí

22.08.2013
Historie předpjatých konstrukcí přesahuje dobu 50 let. Většina těchto konstrukcí realizovaných v souladu s pravidly dobrého návrhu, detailů a prováděcí praxe demonstrovala obecně vynikající trvanlivost předpjatého betonu a konkrétně kabelů dodatečného předpětí. Byla provedena řada ...

Účinná ochrana před hlukem (2. část)

16.08.2013
V předcházejícím čísle časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby jsme vás informovali o negativních vlivech nadměrného hluku způsobeného nárůstem silniční a železniční dopravy, jakož i o možnosti omezení hluku pomocí protihlukových stěn. Další část příspěu se ...

Úsek rychlostní silnice R7 v délce 9,440 km

09.08.2013
Koncem tohoto roku je naplánováno ukončení stavby rychlostní komunikace R7, která se nachází mezi Prahou a Chomutovem. Jednou ze staveb, které po vybudování budou tvořit rychlostní silnici R7 mezi Prahou a Chomutovem, je novostavba silnice v úseku od křižovatky MUK Vysočany po křižovatku se ...

Řízení tunelových staveb

26.07.2013
Tunelové stavby sice pozvolna, ale plynule zvyšují svůj podíl na dopravních cestách. Dříve trochu exotický zážitek z projíždění železničními tunely zcela zmizel a při průjezdu silničními tunely v zahraničí se objevuje, alespoň u mě, spíše profesní zvědavost, jak se kolegové projektanti ...

Konstrukčně jedinečný most Kurilpa

26.07.2013
Most Kurilpa stojí na místě, kde dříve brodili řeku Brisbane i původní obyvatelé Austrálie. Nový most pro pěší a cyklisty, který se klene přes řeku i rychlostní silnici na nábřeží, se rychle stal ikonou města. Může za to jeho jedinečná ocelová konstrukce, která využívá princip tensegritů. ...

Interakce železobetonové konstrukce s podložím

25.07.2013
Článek pojednává o návrhu koncepce založení a statického řešení nosných konstrukcí dostavby areálu Ostravské univerzity v Ostravě – Hladnově. Suterén nové přístavby zasahuje téměř čtyři metry pod základovou spáru stávajících nepodsklepených objektů. Dále se v textu věnujeme podchycení původních ...

Použití kontinuálního monitoringu na stavbě metra V. A v Praze

17.07.2013
Na stavbě metra V. A v Praze byly úspěšně nasazeny metody kontinuálního monitoringu s dálkovým přenosem dat – při ražbách pod obytným komplexem Hvězda na Petřinách a výškovými obytnými budovami na Červeném vrchu. Poprvé v České republice byl kontinuálně monitorován stav hlavního kanalizačního ...

Trojský most využil nejnovější technologie

12.07.2013
Jedním z nejplošších oblouků mezi ve světě realizovanými mosty vyniká nový Trojský most nad Vltavou, který i díky tomu dostojí pověsti technického unikátu, a to nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Nízké vzepětí oblouku a celkově subtilní konstrukci bez opory v podobě pilířů v řece mohli ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 3.

04.07.2013
Třetí díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 2.

03.07.2013
Druhý díl textu, který nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství ...

Veřejný prostor sídel zasažený povodní- díl 1.

02.07.2013
Tento text nabízí základní rozbor situace veřejného prostoru měst a obcí, jeho stav před, v průběhu a po odeznění povodně, zejména pak prostoru pod úrovní terénu včetně uvedení konkrétních příkladů. Text je součástí sborníku referátů 18. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary ...

Pražské Quadrio v hloubce 24 metrů

28.06.2013
Výstavba multifunkčního komplexu Quadrio ve Spálené ulici dosáhla nejnižší hranice pod úrovní terénu. V následujícím období už bude postupovat pouze nahoru do takové výšky, ze které bude viditelné panorama Pražského hradu. Pozorovat postup stavby lze sledovat přímo z ulice díky speciálně ...

Učinná obrana před hlukem (1. část)

28.06.2013
Nárůst silniční a železniční dopravy, rozšiřování sítě rychlostních silnic, silnic I. třídy a dálniční sítě, stejně jako budování železničních koridorů přináší zejména ve městech a v hustě osídlených oblastech negativní ovlivnění životního prostředí a lidského organismu nadměrným hlukem. ...

Zakládání staveb – vyztužení báze násypů

24.06.2013
Mnoho staveb se v poslední době realizuje v méně vhodných podmínkách pro jejich zakládání. Bez ohledu na to však musejí být dodrženy všechny kvalitativní nároky vyplývající z budoucího využití stavby.

Manipulace s dílci ocelového oblouku Trojského mostu

21.06.2013
Nový Trojský most v Praze je budován jako součást souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka, obecně známého také jako tunelový komplex Blanka.

Ohlédnutí za betonáží Trojského mostu

07.06.2013
Stavba Trojského mostu pomalu vstupuje do své záverecné fáze a motoristé i chodci se už teší na chvíli, kdy nový most ulehcí dopravní situaci v Praze. Jeho výstavba ale nebyla nic jednoduchého a málokdo si pri jeho prejíždení uvedomí, jak nárocné bylo pro pracovní cety, a zejména pro ty ...

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu III

17.05.2013
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní mostoou. Celková délka mostu je 250 m, celková výška konstrukce 34 m nad maximální plavební hladinou řeky a rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 204 ...

Další z Jaga Media

velotime.com.ua

http://medicaments-24.net

ссылка designedby3d.com