asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Hydrofobizace v mostním stavitelství

11.01.2013
V mostním stavitelství jsou hydrofobní impregnace hojně používanou ochranou železobetonových konstrukcí. Nejčastěji v kombinaci s ochrannými nátěry vytváří komplexní ochranu před vodou a agresivními látkami, které jsou ve vodě rozpuštěné. Avšak i samostatně použitá hydrofobní impregnace může ...

Možnosti aplikací kompozitních konstrukcí

27.12.2012
Kompozitní tažené profily se ve střední Evropě vyrábějí už řadu let, největšího rozmachu se dosáhlo v devadesátých letech minulého století. Firmy, které se do tohoto oboru pustily, si nejdříve musely prošlapat cesty u projektantů, konstruktérů, provozovatelů a investorů. Současně bylo nutné ...

Deformace povrchové zástavby při ražbě tunelů pražského metra

14.12.2012
Traťové tunely na prodloužení linky A pražského metra mezi přístupovou a montážní šachtou na Vypichu a stávající koncovou stanicí Dejvická jsou raženy dvěma moderními mechanizovanými štíty s tlakovou kontrolou čelby. Na trase délky 4,54 km se třemi stanicemi podcházela ražba zeminovým štítem ...

Bednění nosné konstrukce mostů

10.12.2012
Trojský most, most přes Opatovický kanál, most Prosmyky, stejně jako most ve finském Lødingu nebo ruském Vladivostoku mají jedno společné – použití speciálních mostních bednění, která musela nejen splnit svůj základní úkol, ale i odolat často extrémním povětrnostním podmínkám.

SMP CZ: Mostařské řemeslo poškozuje byrokratický přístup

03.12.2012
Od 50. let minulého století, kdy se vyspělé mostní technologie známé na Západě dostávaly do bývalého Československa, se o jejich zavádění do stavební praxe starali především lidé ze Závodu mosty národního podniku Stavby silnic a železnic Praha. Po reorganizaci firmy se – nyní už – Závod 2 ...

Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně

20.11.2012
Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby. Most celkové délky 140,30 m má tři pole s rozpětími 30,0 + 70,0 + 30,0 m, která jsou zavěšena na nízkých pylonech situovaných nad ...

Požární vodovod v tunelu

12.11.2012
K požárům v tunelu dochází velmi zřídka. Když k nim však dojde, situace je velmi vážná. Teplota snadno stoupne nad 1 000 °C, prostor je zakouřen a rychle vzniká panika mezi uživateli tunelu. Proto jsou tunely vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. Jedním z nich je i požární vodovod.

Prodloužení trasy metra A v Praze – stanice Veleslavín

01.11.2012
V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dojde v období let 2010 až 2014 k výstavbě čtyř stanic pražského metra. Jedná se o nový provozní úsek V.A, jehož součástí jsou celkem tři ražené a jedna hloubená stanice (Motol). Ražené stanice se dále dělí podle profilu na dvě jednolodní stanice ...

Protismykové vlastnosti cementobetonových krytů v tunelech

16.10.2012
Příspěvek pojednává o dlouhodobém výzkumu možných vlivů na protismykové vlastnosti vozovek v tunelech a o kvantifikaci některých vlivů s uvedením konkrétních naměřených hodnot.

Vozoy s cementobetonovým krytem

15.10.2012
Cementobetonové kryty mají v České republice dlouhou tradici. Na dálničních úsecích vozovek se při vyšší intenzitě provozu dává přednost variantě vozoy s cementobetonovým (CB) krytem. V současné době je téma volby krytu aktuální zejména v souvislosti s plánovanou modernizací dálnice D1 ...

Geosyntetika v tunelech

17.09.2012
Při vyslovení pojmu geosyntetika nebo geosyntetické materiály se asi málokomu napoprvé vybaví tunely. Geosyntetické výrobky máme spíše spojené se zemními, vodohospodářskými nebo ekologickými stavbami, popřípadě s výstavbou pozemních komunikací nebo železnic. Pokud nás ale přece jenom napadnou ...

Stoleté zkušenosti s pilotami Franki

11.09.2012
Ekologická metoda zakládání má již stoletou tradici. Poprvé byla použita počátkem minulého století v Belgii, kde ji vyvinul inženýr Pier Franki. Pomocí této zdokonalené technologie jsou zakládány hypermarkety, průmyslové a výrobní haly, železniční a dálniční mosty i občanské stavby.

Zkušenosti z hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací

30.08.2012
Hlavní prohlídky (HP) tunelů pozemních komunikací se v České republice provádějí ve smyslu platných předpisů, kterými jsou zejména TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. První HP se provádí vždy před uvedením tunelu do předčasného užívání, dále se po skončení zkušebního ...

Rekonstrukce tramvajového mostu Komoko

27.08.2012
Ve druhé polovině loňského roku proběhlo v Praze několik rekonstrukcí tramvajových tratí. Jednou z nich byla i trať z Braníku do Modřan. V rámci této rekonstrukce byla opravována i estakáda T6 – Komoko. Jde o tramvajový most pro dvě koleje, který má tři pole a je ve směrovém oblouku s relativně ...

Zkušenosti z hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací

24.07.2012
Hlavní prohlídky (HP) tunelů pozemních komunikací se v České republice provádějí ve smyslu platných předpisů, kterými jsou zejména TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. První HP se provádí vždy před uvedením tunelu do předčasného užívání, dále se po skončení zkušebního ...

Nová technologie pro zvedání mostů

16.07.2012
Příkladem využití zkušeností z konstrukce hydraulických a strojních zařízení při manipulaci s těžkými konstrukcemi je zvedání Svinovských mostů v Ostravě. Jde o dvojici silničních mostů a dvojici mostů tramvajových, mosty jsou 6polové. Oprava je rozdělena s ohledem na částečné zachování provozu ...

Pilotové založení obchodního a stravovacího objektu campusu v Brně-Bohunicích

06.06.2012
Při zpracovávání realizační dokumentace stavby je výhodné spolupracovat se specialistou na zakládání staveb, který vybere po provedení statického výpočtu pro danou geologii nejvhodnější technologii zakládání s ohledem na provádění a na ekonomiku stavby.

Sanace podloží zeminovými pilíři technologie Franki

17.05.2012
Při zakládání objektů v nevhodných základových poměrech je často uplatňována sanace zemin v podloží štěrkopískovými pilíři. Tato metoda má svoje opodstatnění při zakládání obchodních center, výrobních hal, skladů, velkoobjemových nádrží a při provádění dopravních staveb.

Láa přes řeku Leamouth v Londýně

16.05.2012
V rámci architektonické soutěže na projekt přemostění řeky Leamouth v Londýně byl vypracován návrh láy pro pěší s rozpětím 105 m. Konstrukci láy tvořil přímo pocházený půdorysně zakřivený tříkloubový oblouk s příčně zakřiveným parapatním průřezem. Protože ve spodní části oblouku bylo ...

Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla

02.05.2012
To, že se Evropa potýká se stále většími dopravními problémy, je zřejmý fakt. Se zvyšováním životní úrovně roste počet automobilů a rostou nároky na mobilitu. V březnu minulého roku vydala Evropská komise návrh Bílé knihy evropské dopravní politiky EU do roku 2050.

Další z Jaga Media

france.medicaments-24.net

別れさせ屋 沖縄