asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Vltavu překlenul nový Trojský most z vysokohodnotných betonů

02.05.2013
Mosty klenoucí se nad údolím či ramenem řeky bez doteku se zemí jsou technickým divem už samy o sobě. Pověsti technického unikátu dostojí i nový Trojský most nad Vltavou, který si po svém zprovoznění v závěru tohoto roku v mnoha parametrech vyslouží přívlastek ojedinělý, a to nejen v českém, ...

Plánování trasy liniových staveb

28.03.2013
V bezprostřední blízkosti silnice E50 byla v roce 1939 zahájena stavba dálnice, která měla spojovat území Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatskou Rus. Stavba byla přerušena v průběhu druhé světové války a později nebyla obnovena mimo jiné z důvodu výskytu rozsáhlých svahových deformací v trase ...

Využití prefabrikace pro mostní stavby

22.03.2013
Prefabrikace je efektivním řešením ekonomické a rychlé výstavby. Prefabrikované konstrukce prošly značným vývojem, který byl dán nejenom technologickým možnostmi, využitím nových materiálů a technologií, ale i vývojem názorů v oblasti mostního stavitelství a změnami v oblasti legislativy.

Rekonstrukce Střelenského tunelu

15.03.2013
Stavba zahájená 2. 9. 2011 řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č. 1 a 2 na úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu z roku 1936 ...

10 nejzajímavějších mostů světa

13.03.2013
Mohli bychom představit most nejdelší, nejvyšší, nejlevnější nebo ten nejdražší. Byly by to ale ty nejzajímavější? Vybrali jsme deset mostů, které se mezi ostatními vymykají především svým zajímavým konstrukčním řešením.

Láa Volaa v Jablonci nad Nisou

11.03.2013
Novou dřevěnou láu na hranici centra Jablonce nad Nisou postavilo studio H3T Architekti. Ve dvou lidech, za pár hodin, s náklady na materiál ve výši 5000 korun, bez povolení. Přispěli tak do projektu Městské Zásahy Jablonec, jehož cílem je rozvířit diskuzi nad veřejným prostorem ve městě, ...

Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce

17.01.2013
Povrchová úprava ocelových mostních konstrukcí se řídí příslušnými předpisy Ministerstva dopravy a Českých drah. Pro silniční mostní konstrukce vstoupily v platnost v roce 2008 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 19 část B s názvem Protikorozní ochrana ocelových ...

Hydrofobizace v mostním stavitelství

11.01.2013
V mostním stavitelství jsou hydrofobní impregnace hojně používanou ochranou železobetonových konstrukcí. Nejčastěji v kombinaci s ochrannými nátěry vytváří komplexní ochranu před vodou a agresivními látkami, které jsou ve vodě rozpuštěné. Avšak i samostatně použitá hydrofobní impregnace může ...

Možnosti aplikací kompozitních konstrukcí

27.12.2012
Kompozitní tažené profily se ve střední Evropě vyrábějí už řadu let, největšího rozmachu se dosáhlo v devadesátých letech minulého století. Firmy, které se do tohoto oboru pustily, si nejdříve musely prošlapat cesty u projektantů, konstruktérů, provozovatelů a investorů. Současně bylo nutné ...

Deformace povrchové zástavby při ražbě tunelů pražského metra

14.12.2012
Traťové tunely na prodloužení linky A pražského metra mezi přístupovou a montážní šachtou na Vypichu a stávající koncovou stanicí Dejvická jsou raženy dvěma moderními mechanizovanými štíty s tlakovou kontrolou čelby. Na trase délky 4,54 km se třemi stanicemi podcházela ražba zeminovým štítem ...

Bednění nosné konstrukce mostů

10.12.2012
Trojský most, most přes Opatovický kanál, most Prosmyky, stejně jako most ve finském Lødingu nebo ruském Vladivostoku mají jedno společné – použití speciálních mostních bednění, která musela nejen splnit svůj základní úkol, ale i odolat často extrémním povětrnostním podmínkám.

SMP CZ: Mostařské řemeslo poškozuje byrokratický přístup

03.12.2012
Od 50. let minulého století, kdy se vyspělé mostní technologie známé na Západě dostávaly do bývalého Československa, se o jejich zavádění do stavební praxe starali především lidé ze Závodu mosty národního podniku Stavby silnic a železnic Praha. Po reorganizaci firmy se – nyní už – Závod 2 ...

Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně

20.11.2012
Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby. Most celkové délky 140,30 m má tři pole s rozpětími 30,0 + 70,0 + 30,0 m, která jsou zavěšena na nízkých pylonech situovaných nad ...

Požární vodovod v tunelu

12.11.2012
K požárům v tunelu dochází velmi zřídka. Když k nim však dojde, situace je velmi vážná. Teplota snadno stoupne nad 1 000 °C, prostor je zakouřen a rychle vzniká panika mezi uživateli tunelu. Proto jsou tunely vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. Jedním z nich je i požární vodovod.

Prodloužení trasy metra A v Praze – stanice Veleslavín

01.11.2012
V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dojde v období let 2010 až 2014 k výstavbě čtyř stanic pražského metra. Jedná se o nový provozní úsek V.A, jehož součástí jsou celkem tři ražené a jedna hloubená stanice (Motol). Ražené stanice se dále dělí podle profilu na dvě jednolodní stanice ...

Protismykové vlastnosti cementobetonových krytů v tunelech

16.10.2012
Příspěvek pojednává o dlouhodobém výzkumu možných vlivů na protismykové vlastnosti vozovek v tunelech a o kvantifikaci některých vlivů s uvedením konkrétních naměřených hodnot.

Vozoy s cementobetonovým krytem

15.10.2012
Cementobetonové kryty mají v České republice dlouhou tradici. Na dálničních úsecích vozovek se při vyšší intenzitě provozu dává přednost variantě vozoy s cementobetonovým (CB) krytem. V současné době je téma volby krytu aktuální zejména v souvislosti s plánovanou modernizací dálnice D1 ...

Geosyntetika v tunelech

17.09.2012
Při vyslovení pojmu geosyntetika nebo geosyntetické materiály se asi málokomu napoprvé vybaví tunely. Geosyntetické výrobky máme spíše spojené se zemními, vodohospodářskými nebo ekologickými stavbami, popřípadě s výstavbou pozemních komunikací nebo železnic. Pokud nás ale přece jenom napadnou ...

Stoleté zkušenosti s pilotami Franki

11.09.2012
Ekologická metoda zakládání má již stoletou tradici. Poprvé byla použita počátkem minulého století v Belgii, kde ji vyvinul inženýr Pier Franki. Pomocí této zdokonalené technologie jsou zakládány hypermarkety, průmyslové a výrobní haly, železniční a dálniční mosty i občanské stavby.

Zkušenosti z hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací

30.08.2012
Hlavní prohlídky (HP) tunelů pozemních komunikací se v České republice provádějí ve smyslu platných předpisů, kterými jsou zejména TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. První HP se provádí vždy před uvedením tunelu do předčasného užívání, dále se po skončení zkušebního ...

Další z Jaga Media

france.medicaments-24.net

別れさせ屋 沖縄