asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Rekonstrukce tramvajového mostu Komoko

27.08.2012
Ve druhé polovině loňského roku proběhlo v Praze několik rekonstrukcí tramvajových tratí. Jednou z nich byla i trať z Braníku do Modřan. V rámci této rekonstrukce byla opravována i estakáda T6 – Komoko. Jde o tramvajový most pro dvě koleje, který má tři pole a je ve směrovém oblouku s relativně ...

Zkušenosti z hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací

24.07.2012
Hlavní prohlídky (HP) tunelů pozemních komunikací se v České republice provádějí ve smyslu platných předpisů, kterými jsou zejména TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. První HP se provádí vždy před uvedením tunelu do předčasného užívání, dále se po skončení zkušebního ...

Nová technologie pro zvedání mostů

16.07.2012
Příkladem využití zkušeností z konstrukce hydraulických a strojních zařízení při manipulaci s těžkými konstrukcemi je zvedání Svinovských mostů v Ostravě. Jde o dvojici silničních mostů a dvojici mostů tramvajových, mosty jsou 6polové. Oprava je rozdělena s ohledem na částečné zachování provozu ...

Pilotové založení obchodního a stravovacího objektu campusu v Brně-Bohunicích

06.06.2012
Při zpracovávání realizační dokumentace stavby je výhodné spolupracovat se specialistou na zakládání staveb, který vybere po provedení statického výpočtu pro danou geologii nejvhodnější technologii zakládání s ohledem na provádění a na ekonomiku stavby.

Sanace podloží zeminovými pilíři technologie Franki

17.05.2012
Při zakládání objektů v nevhodných základových poměrech je často uplatňována sanace zemin v podloží štěrkopískovými pilíři. Tato metoda má svoje opodstatnění při zakládání obchodních center, výrobních hal, skladů, velkoobjemových nádrží a při provádění dopravních staveb.

Láa přes řeku Leamouth v Londýně

16.05.2012
V rámci architektonické soutěže na projekt přemostění řeky Leamouth v Londýně byl vypracován návrh láy pro pěší s rozpětím 105 m. Konstrukci láy tvořil přímo pocházený půdorysně zakřivený tříkloubový oblouk s příčně zakřiveným parapatním průřezem. Protože ve spodní části oblouku bylo ...

Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla

02.05.2012
To, že se Evropa potýká se stále většími dopravními problémy, je zřejmý fakt. Se zvyšováním životní úrovně roste počet automobilů a rostou nároky na mobilitu. V březnu minulého roku vydala Evropská komise návrh Bílé knihy evropské dopravní politiky EU do roku 2050.

Statické zajištění objektů a stavební jámy ve stísněných poměrech dvora

25.04.2012
Zakládání novostavby v hustě zastavěné historické části města přináší mnoho problémů, zvlášť když jsou v projektu navrženy podzemní garáže a je nezbytné řešit zajištění stavební jámy pro suterén a podchycení sousedních objektů.

Rekonstrukce železniční trati Budapešť-Kelenföld–Tárnok

06.04.2012
V září loňského roku začala rekonstrukce 22 km železniční trati mezi žst. Budapešť-Kelenföld a žst. Tárnok. Trať je součástí V. transevropského železničního koridoru, který dále pokračuje přes Székesfehérvár, Siófok, Gyékényes až do Záhřebu.

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru

28.03.2012
Dálnice D47 prochází mezi Ostravou a Bohumínem po mostě délky 605 m přes řeku Odru a přes Antošovická jezera. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo nutno navrhnout konstrukci s minimální stavební výškou. Most je situován na předměstí Ostravy ...

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67

26.03.2012
V rámci stavby Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat byla provedena výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, železniční trať a ulici Jana Palacha. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma hlavními ocelovými spojitými nosníky zavěšenými v semiharfovém uspořádání na ...

Opravy a rekonstrukce vozovek

14.03.2012
V poslední dekádě se v České republice zhoršuje kvalita prací při výstavbě pozemních komunikací. Čerstvým příkladem je zvlněná vozoa úseku dálnice D47. To je ale pouze vršek ledovce; nepřípustné kvalitativní závady se vyskytují na mnoha dalších stavbách – například nepřípustné vady svarů na ...

Láa přes Vltavu v Českých Budějovicích

07.03.2012
V červnu 20006 byla otevřena láa pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Most je součástí cyklistické stezky postavené na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most – zahrádky Litvínovická. Láa spojuje nově budované cyklistické ...

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

24.01.2012
Most na R1 nad údolím, cestou III/6434, potokem Kadaň a polní cestou v km 3,34490 je největším mostem realizovaným na rychlostní cestě R1. Jde o dálniční dvojmost, založený na velkoprůměrových pilotách o průměru 900 mm, v délkách 16 až 25 metrů a v počtu celkem 800 kusů.

Realizace silnice metodou RoadCem

17.01.2012
Technologie RoadCem aplikovatelná v podstatě ve všech materiálech, v nichž cement tvoří spojovací látku, se osvědčila v desítkách zemí po celém světě v nejrůznějších klimatických podmínkách. U nás byla použita již počtvrté, a to k výstavbě silnice v Českých Velenicích v září 2011.

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy

16.01.2012
Nový most přes Vltavu je součástí stavby SOKP 513, která spolu s částmi 514 a 512 vytvořila dlouho očekávané dopravní propojení mezi dálnicemi D1 ve směru na Brno a D5 ve směru na Plzeň. Most je součástí celého souboru staveb převádějících dopravu přes široké ploché údolí nad soutokem Berounky ...

Geotechnický monitoring tunelů

30.12.2011
Geotechnický monitoring je dnes neodmyslitelnou součástí výstavby podzemních staveb. Jde o komplexní činnost sestávající z řady na sebe navazujících aktivit vrcholících rozhodovacím procesem týkajícím se postupů ražeb. Klíčovou součástí hodnocení výsledků monitoringu, určujícího postupy při ...

Podpěrná skruž a bednění mostoy na obchvatu Trnavy

27.12.2011
Cesta I/51 patří v Trnavském kraji do dopravního systému hlavních silničních tahů. V současnosti vede městem Trnava, kde se křižuje se železniční tratí, na okraji města se navíc připojuje komunikace II/504, takže tranzitní doprava spolu s místním provozem vytváří lokální zahlcení dopravy. ...

Metro V.A – moderní stavba s využitím plnoprofilového zeminového štítu (2. část)

13.12.2011
Úsek trasy metra V.A měří 6 134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol – navržené jako bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu koncem roku 2014.

Metro V.A – moderní stavba s využitím plnoprofilového zeminového štítu (1. část)

12.12.2011
Úsek trasy metra V.A měří 6 134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol – navržené jako bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu koncem roku 2014.

Další z Jaga Media

https://velotime.com.ua

トピックの詳細

https://progressive.ua