asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Statické zajištění objektů a stavební jámy ve stísněných poměrech dvora

25.04.2012
Zakládání novostavby v hustě zastavěné historické části města přináší mnoho problémů, zvlášť když jsou v projektu navrženy podzemní garáže a je nezbytné řešit zajištění stavební jámy pro suterén a podchycení sousedních objektů.

Rekonstrukce železniční trati Budapešť-Kelenföld–Tárnok

06.04.2012
V září loňského roku začala rekonstrukce 22 km železniční trati mezi žst. Budapešť-Kelenföld a žst. Tárnok. Trať je součástí V. transevropského železničního koridoru, který dále pokračuje přes Székesfehérvár, Siófok, Gyékényes až do Záhřebu.

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru

28.03.2012
Dálnice D47 prochází mezi Ostravou a Bohumínem po mostě délky 605 m přes řeku Odru a přes Antošovická jezera. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo nutno navrhnout konstrukci s minimální stavební výškou. Most je situován na předměstí Ostravy ...

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67

26.03.2012
V rámci stavby Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat byla provedena výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, železniční trať a ulici Jana Palacha. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma hlavními ocelovými spojitými nosníky zavěšenými v semiharfovém uspořádání na ...

Opravy a rekonstrukce vozovek

14.03.2012
V poslední dekádě se v České republice zhoršuje kvalita prací při výstavbě pozemních komunikací. Čerstvým příkladem je zvlněná vozoa úseku dálnice D47. To je ale pouze vršek ledovce; nepřípustné kvalitativní závady se vyskytují na mnoha dalších stavbách – například nepřípustné vady svarů na ...

Láa přes Vltavu v Českých Budějovicích

07.03.2012
V červnu 20006 byla otevřena láa pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Most je součástí cyklistické stezky postavené na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most – zahrádky Litvínovická. Láa spojuje nově budované cyklistické ...

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

24.01.2012
Most na R1 nad údolím, cestou III/6434, potokem Kadaň a polní cestou v km 3,34490 je největším mostem realizovaným na rychlostní cestě R1. Jde o dálniční dvojmost, založený na velkoprůměrových pilotách o průměru 900 mm, v délkách 16 až 25 metrů a v počtu celkem 800 kusů.

Realizace silnice metodou RoadCem

17.01.2012
Technologie RoadCem aplikovatelná v podstatě ve všech materiálech, v nichž cement tvoří spojovací látku, se osvědčila v desítkách zemí po celém světě v nejrůznějších klimatických podmínkách. U nás byla použita již počtvrté, a to k výstavbě silnice v Českých Velenicích v září 2011.

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy

16.01.2012
Nový most přes Vltavu je součástí stavby SOKP 513, která spolu s částmi 514 a 512 vytvořila dlouho očekávané dopravní propojení mezi dálnicemi D1 ve směru na Brno a D5 ve směru na Plzeň. Most je součástí celého souboru staveb převádějících dopravu přes široké ploché údolí nad soutokem Berounky ...

Geotechnický monitoring tunelů

30.12.2011
Geotechnický monitoring je dnes neodmyslitelnou součástí výstavby podzemních staveb. Jde o komplexní činnost sestávající z řady na sebe navazujících aktivit vrcholících rozhodovacím procesem týkajícím se postupů ražeb. Klíčovou součástí hodnocení výsledků monitoringu, určujícího postupy při ...

Podpěrná skruž a bednění mostoy na obchvatu Trnavy

27.12.2011
Cesta I/51 patří v Trnavském kraji do dopravního systému hlavních silničních tahů. V současnosti vede městem Trnava, kde se křižuje se železniční tratí, na okraji města se navíc připojuje komunikace II/504, takže tranzitní doprava spolu s místním provozem vytváří lokální zahlcení dopravy. ...

Metro V.A – moderní stavba s využitím plnoprofilového zeminového štítu (2. část)

13.12.2011
Úsek trasy metra V.A měří 6 134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol – navržené jako bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu koncem roku 2014.

Metro V.A – moderní stavba s využitím plnoprofilového zeminového štítu (1. část)

12.12.2011
Úsek trasy metra V.A měří 6 134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol – navržené jako bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu koncem roku 2014.

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

18.11.2011
Na podzim roku 2009 byly zahájeny razicí práce na dalším významném souboru podzemních staveb v České republice. Jde o komplex pěti železničních tunelů, které vzniknou při realizaci stavby s názvem Modernizace trati v úseku Votice–Benešov u Prahy. Práce na všech tunelech budou dokončeny do léta ...

Bezpečnost tunelů začíná na portálech

08.11.2011
Požaday na stavební, technické a technologické vybavení tunelůpozemních komunikací jak na území České republiky, tak i na území Slovenska, jsou stanoveny právními a technickými předpisy, které jsou základním podkladem pro bezpečné provozování tunelových staveb. Důležitým předpokladem je také ...

Technologické vybavení tunelů na Pražském okruhu

24.10.2011
Jihovýchodní část Pražského okruhu, uvedená do provozu na podzim loňského roku, se bezesporu řadí k nejvýznamnějším dopravním stavbám posledního desetiletí. Realizace tohoto úseku byla důležitá jak pro dopravní situaci v Praze, tak z pohledu celé České republiky. Nově otevřený úsek odklonil ...

Příklady použití geosyntetik na inženýrských stavbách

04.10.2011
Předmětem tohoto článku jsou některé příklady a řešení geotechnických konstrukcí s použitím geosyntetik. V posledních letech se geosyntetické výrobky čím dál více prosazují i při řešení složitých geotechnických konstrukcí, armovaných násypů, zakládání na neúnosném podloží, konstrukcí ...

Rekonstrukce tratě úseku Bohumín-Vrbice – Bohumín, st. hranice CZ/PL

27.09.2011
Publikovaný článek má za cíl prezentovat nový způsob sanace nestabilních drážních zeminových násypů, aniž by je bylo nutné rozebírat a opětovně budovat. Bude zde představen konkrétní případ, pro který byla na základě komplexní analýzy navržena a následně realizována sanace drážního násypového ...

Protierozní zabezpečení svahů zemních těles a svahů zemních konstrukcí

19.09.2011
Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály a podobně). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek, především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin. Eroze ...

Vnitřní vybavení tunelů SOKP 513

24.08.2011
Na první pohled by se mohlo zdát, že betonáží definitivního ostění popisovanou v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 5/2010 skončila na stavbě tunelů SOKP 513 pro tuneláře práce a nahradí je standardní profese spojené spíše s výstavbou komunikace na povrchu. Toto tvrzení je však ...

Další z Jaga Media

веломагазин

トピックの詳細

best seo