asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Prof. Pavel Přibyl: Budoucnost bude patřit kooperativním vozidlům

26.10.2010
K dopravě se dostal velkou oklikou po vystudování fyzikální akustiky na Elektronické fakultě ČVUT v Praze. Podle jeho slov však nemůže být lepšího základu pro to, co dělá, než znalosti z fyziky a elektroniky. V současnosti vede ústav Dopravní systémy na Fakultě dopravní ČVUT a zároveň působí na ...

Silniční tunely na Islandu

22.10.2010
Prudký rozvoj ekonomiky Islandu a snaha islandské vlády o zlepšení dostupnosti dříve velmi izolovaných měst si vynutily výstavbu nových silnic a tunelů. Jedním z takovýchto projektů na zlepšení dostupnosti města Siglufjörđur na severu Islandu s cílem zajistit kratší spojení s druhým největším ...

Řešení pro návrh inženýrských staveb

11.10.2010
Aplikace AutoCAD Civil 3D je speciálně určený nástroj z rodiny produktů Autodesku pro návrh různorodých inženýrských staveb – od návrhu komunikací přes modelování zemních těles, projektování inženýrských sítí či vodních staveb až po přípravu a zakládání staveb či geodézii.

Městský okruh v Praze – hloubené tunely Letná

09.09.2010
Součástí tunelového komplexu Blanka na Městském okruhu (MO) v Praze je i stavba 0079 Špejchar – Pelc – Tyrolka, hloubené tunely Letná, dilatace D1 – D11. Jedná se o 350 metrů dlouhý úsek budovaný metodou čelního odtěžování, tzv. modifikovanou milánskou metodou.

Ing. Ivan Hrdina: Rád přijímám výzvy v podobě mimořádně náročných staveb

03.09.2010
Jeho rozhodnutí studovat v oboru podzemních staveb ovlivnili především osobnosti českého tunelářství – prof. Ing. Miloš Bucek, DrSc., a prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. Po skončení studia začal pracovat v akciové společnosti Metrostav a zůstal v ní dodnes. Výrobně-technický ředitel Metrostavu, a. ...

Výstavba skladových kapacit Loukov

11.08.2010
Výstavba skladových kapacit Loukov je zakázka, kterou tvoří čtyři kruhové nádrže ve tvaru válce, každá o objemu 35 000  m3. Vnitřní průměr nádrží je téměř 48 m, výška stěn je přes 20 m. Celá konstrukce nádrží je provedena z předpjatého betonu. Nejzajímavější a také technicky nejnáročnější ...

Silniční koridory v České republice

30.07.2010
Česká republika je už šest let členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování životní úrovně obyvatel, což je přímo závislé na růstu výkonnosti ekonomiky. Vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze bude zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním ...

Modernizace železniční sítě České republiky

26.07.2010
První parní vlak na území dnešní České republiky přijel roku 1839 z Vídně do Brna. V následujících 40 letech došlo k bouřlivému rozvoji výstavby hlavních tratí, které v letech 1880 až 1914 doplnily místní dráhy s mírnějšími požaday na trasování (poloměr oblouku, sklon). V letech 1918 až 1938 ...

Architektura mostů rychlostní komunikace R1

21.07.2010
Mosty realizované v rámci prvního projektu PPP na Slovensku jsou tvořeny konstrukcemi monolitickými i prefabrikovanými a stavěny moderními technologiemi. Jejich architektura vychází ze správně navržených konstrukcí. Všichni zúčastnění jsou si vědomi skutečnosti, že mosty budou dávat první ...

J. Stráský: Navrhování mostů vychází z hlubokého porozumění konstrukcím

14.07.2010
Je jedním ze zakladatelů nezávislé inženýrské kanceláře Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. Projekty, na kterých pracoval, byly publikovány v prestižních domácích i zahraničních časopisech, knihách či sbornících z mezinárodních konferencí. Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2009

08.07.2010
V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny tituly Česká dopravní stavba a technologie roku 2009. Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. ...

Výstavba dálnic se zpozdí

02.07.2010
Realistický scénář počítá s dokončením dálniční sítě v Česku v roce 2025, tedy o pět let později, než se předpokládalo. To je jeden ze závěrů sektorových strategií a modelu financování, které v květnu představilo veřejnosti Ministerstvo dopravy ČR. Na dokončení staveb páteřní sítě dálnic ...

Návěstidla pro Syrskou železnici

08.04.2010
Návěstidla české výroby, která musela projít mimořádně přísnými zkouškami, budou využita ve 37 stanicích především na nejfrekventovanějších tratích na severu Sýrie. Extrémní je rovněž termín první dodáy, která má být uskutečněna již do 30. dubna 2010. Jedná se o první zakázku AŽD Praha v ...

Bezpečnost silnic II. třídy v České republice

24.03.2010
Česká republika se řadí mezi státy s vysokou nehodovostí. Zatímco v zemích EU připadá průměrně 87 smrtelně zraněných při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel, v ČR toto číslo činí 119. V loňském roce se sice počet usmrcených osob snížil na 992, což je druhý nejnižší počet od roku 1990, ...

Česká technologie bude poprvé v historii použita pro zabezpečení přejezdu v Americe

24.03.2010
Jedná se o pilotní projekt. Pokud se technologie osvědčí v provozu a budou splněny místní normy a předpisy, může česká společnost zařízení do USA v budoucnu volně dodávat. Smlouvu na první dodáu své technologie do Spojených států podepsala AŽD Praha s The Nashville&Eastern Railroad Corp. ...

Železniční podchod na trati Benešov u Prahy–Praha hl. nádraží

18.03.2010
Rekonstrukce mostu je součástí stavby Optimalizace trati Strančice–Praha Hostivař v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. Výstavba železničního podchodu v ŽST Říčany probíhala ve třech etapách, z nichž dvě byly závislé na nepřetržitých výlukách jednotlivých kolejových skupin. ...

Výstavba mostu Oparno

12.03.2010
Součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8, který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří, je 275 metrů dlouhý most Oparno. Podle požadau investora je železobetonový, obloukový a způsobem stavby i 135metrovým rozpětím spodního oblouku se jistě zařadí mezi výjimečné stavby.

Vliv různých aspektů na životnost ocelové mostní konstrukce

10.02.2010
K výskytu kritických míst ocelových konstrukcí přispívají nejvýznamnější měrou tyto faktory: nedostatky v legislativě, přímé zanedbání činnosti objednatele a zhotovitele, špatný návrh, problémy při výrobě a nesprávná montáž, správa a údržba konstrukcí. To je pouze globální pohled na ...

Environmentální technologie v silničním stavitelství a jejich aktuálnost

27.01.2010
Rozvinutá silniční infrastruktura je velmi významný faktor, který ovlivňuje a podmiňuje rozvoj hospodářství. Rozvoj silničního stavitelství však musí respektovat ochranu životního prostředí, musí být kontrolovaný a jeho rozvoj trvale udržitelný. Jde o rozvoj, který současným a budoucím ...

Pozvánka na odborný seminář - Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě

21.01.2010
ARCADIS Geotechnika a. s. pořádá společně s Českou silniční společností dne 24. 2. 2010 již 14. odborný seminář, který se uskuteční v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3. Letošním hlavním tématem semináře budou zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě.

Další z Jaga Media

there

別れさせ屋 栃木