Partneři sekce:

Dřevěné interiérové obklady

Dřevěné interiérové obklady

Dřevo a materiály na bázi dřeva jsou stále používány nejen při zařizování interiéru, nábytku a bytových doplňků, ale také při zhotovování obkladů.

Není důležité, zda se jedná o dřevostavbu nebo zděný dům, dobře provedeným obkladem je možné výrazně změnit prostředí interiéru. Podmínkou je správná volba druhu obkladu, jeho materiálu, povrchové úpravy, kterou použijete, a také skutečnosti, zda montáž (realizaci) obkladů budete provádět sami, nebo ji svěříte do rukou profesionála. K tomu, aby realizace proběhla podle očekávání a obložení bylo po technické stránce kvalitně montážně zpracováno, je zapotřebí kvalitního nářadí, spojovacích prostředků, zkušeností a veliká míra trpělivosti.

Použití v interiéru – architektonický význam obložení
Ačkoli se obklady používají také na obkládání venkovních stěn, budeme se nadále věnovat použití dřevěného obkladu v interiéru.

Dřevěný obklad není jen otázkou módy. Obložením stěn a stropů i mnohých konstrukcí změníme vzhled interiéru, a tím i jeho architektonické působení. Použitými materiály pak ovlivňujeme pocity a psychiku uživatelů interiéru.

Dřevěné obklady působí v interiéru esteticky – zvláště kazetové či deskové obklady působí velmi dekorativně. Výsledný efekt obložení závisí na rozměrech místnosti, účelu, vynaložené námaze a samozřejmě ceně za dřevo i odvedenou práci. V závislosti na tom, jak je obložení členěno, se mění dojem z délky, šířky a výšky místnosti. Obkládáme-li ve svislém směru, prostor se zdá vyšší, kratší a užší. Vodorovné členění vyvolává dojem nižšího, delšího, případně širšího prostoru. Rozdělení na velké plochy prostor opticky zmenšuje a naopak. Jsou-li stěny obloženy dřevem až ke stropu, vypadá místnost menší. Proto se malé prostory obkládají jen do určité výšky, kterou však nelze volit libovolně. Je výhodné dále rozvinout vodorovné členění, které již v interiéru je, např. okenní římsy, okenní poutce nebo dveřní obložení. V žádném případě nemá obložení sahat do poloviny stěny.

Účel obložení
Obkládání stěn se považuje za velmi účelné. Zvyšuje mechanickou odolnost povrchu zdí nebo odolnost proti vlhkosti, tepelnou či zvukovou izolaci – s obloženími se setkáváme v divadlech, kinosálech, hudebních síních apod. V restauračních prostorech se mohou stěny obkládat pro zvýšení ochrany jejich povrchu i snazší udržování hygieny.

Pokud potřebujete obložit stěny a panely, a přitom znásobit akustický efekt a ještě se nevzdat designových nároků na interiér, je k dispozici systém Oberflex (Akustika-Oberflex). Součástí systému Oberflex jsou akustické standardizované dřevěné obklady Ober Compact, jejichž základem je laminát z pravého dřeva s povrchem Oberflex. Další druhy dřeva, rozměry či různé perforace nabízejí akustické dřevěné obklady Obersound, které jsou vyráběny podle požadaů zákazníků. Akustické vlastnosti zajišťují různé perforace (kruhová, oválná) dřevěných obkladů, které mohou být doplněny i akustickým rounem.

Jaké dřevěné materiály jsou k dispozici
V našem prostředí je dřevo snadno dostupným materiálem s vyhovujícími technologickými a technicko-fyzikálními vlastnostmi. Díky příznivému působení (barvou, strukturou i vůní) na psychiku člověka je po mnoho staletí využíváno v interiérech i exteriérech. Z interiérů, kde je přítomné dřevo, vyzařuje teplo a klid.
Pro obklady stěn se nejčastěji používá masivní smrk (světlé, mírně smolnaté dřevo), borovice (nažloutlá běl, červenohnědé jádro), modřín (rovněž nažloutlá běl a červenohnědé až červenofialové jádro), jedle (šedobílá až hnědošedá), lípa (žlutá až hnědobílá), bříza (žlutá, šedá nebo hnědobílá), dub (nažloutlá až světlohnědá běl, světlé jádro). Z tropických dřev se často používá teak (s bělavou až šedou bělí, zlatožlutým až hnědozeleným jádrem). Dále jsou používány materiály na bázi dřeva – plošné aglomerované materiály jako DVD, OSB, MDF. Za zmínku stojí také využití překližky a laťoy.

Dřevěné obložení – konstrukce a její principy

Podle způsobu konstrukce rozlišujeme tyto typy obložení stěn:

Obložení z prken a vlysů
Toto obložení lze vyrobit z masivu s rovnými nebo zkosenými hranami. Prkna se přitloukají na latě upevněné na stěně. Pokud upevnění nemá být vidět, používají se profilované sponky. U nízkých obložení stačí spojit prkna na pero s drážkovými soklovými a vrchními krycími lištami a pomocí nich prkna připevnit. Pěkný vzhled obložení předpokládá správnou volbu dřeva, vhodné členění a profilování. Působivé stínování vzniká např. při různě překládaných prknech.

Obložení členěná jako vlysy se nazývají vlysová. Jednoduchá obložení tohoto druhu lze vyrobit z příslušně žlábkovaných a drážkovaných úzkých prů (vlysů), které se upevní podobně jako prkna se spojem na pero a drážku. Zvláštní druhy vlysového obložení se vyrábějí z lišt spojených na pero nebo polodrážku, které se na zadní stranu připevní na konstrukční spodní rám či lišty. Tím vznikne uzavřené obložení. U otevřeného vlysového obložení se vlysy na zadní straně přišroubují s odstupem k deskám. Jsou-li mezistropy z jiného dřeva či v jiné barvě než vlysy, vznikne zcela originální celek. Vlysová obložení jsou vhodná zvláště u klenutých stěn a sloupů.

Rámová obložení
Toto obložení je tvořeno sestavou rámů a příslušných výplní z dýhovaných desek, případně materiálů na bázi dřeva. Výplně zasazené do rámů mohou být zalištovány, v takovém případě je možné jimi celek ještě zvýraznit. Snadnější úpravu povrchových ploch umožňuje upevnění pomocí polodrážky a upevňovací lišty. Při použití profilovaných lišt se poté zdůrazňuje členění celého obložení. Vnitřní a vnější rohy rámů se navzájem spojují buď na pero a drážku, nebo polodrážku.

Desková obložení
Při výrobě deskového obložení je vhodné použít dýhované nebo laminované překližkové či dřevotřískové desky. Tyto desky dovolují členění stěn na velké plochy, protože nebobtnají a nesesychají vůbec nebo jen velice minimálně. Prefabrikované obkladové desky se zpravidla označují jako panely. Jsou to desky z dřevěných materiálů, dýhované ušlechtilým dřevem nebo laminované a na bocích opracované tak, aby byly připraveny k montáži. Vnitřní a vnější rohy jsou u těchto prefabrikovaných obložení zpracovány pomocí zvláštních profilů.

Stropní obložení

Stropní obložení se skládají z nosné konstrukce a obkladu. Nosnou konstrukci lze upevnit přímo pod hrubý strop. Ve zvláště vysokých místnostech může být při obkládání klimatizace nebo vedení instalace nosná konstrukce zavěšená níže pod stropem. Při seřizování roviny tohoto zavěšení se používá otočný laser. Pokud je zaměřovací přístroj seřízen, vychází z něho vodorovný paprsek, jenž u otočných laserů rotuje kolem přístroje, a tím vyznačuje rovinu zavěšení. Tento přístroj je zcela přesný. Nosnou konstrukci je nutné dostatečně připevnit, protože na ní spočívá celá hmotnost stropního obložení. Tato konstrukce je zatěžována otřesy, zvláště u stropů, po nichž se často chodí. Z tohoto důvodu se nosné konstrukce nesmějí nastřelovat.

Vrstva obkladu se připevňuje k nosné konstrukci neviditelně. K výrobě stropních obložení je třeba použít dokonale suché dřevo, protože vzduch pod stropem je nejteplejší a nejsušší. Stropní obklady se mají důkladně připravit již v dílně, aby následná montáž byla co nejjednodušší. Obklad může být členěn a vyroben z různého materiálu včetně různých barevných odlišení. Trh nabízí rozmanitou řadu prefabrikovaných dílů z vrstveného dřeva, které lze bez dalšího opracování připevnit k nosné konstrukci. Rozlišujeme stropy z prken, desek a kazetové stropy.

Obklad trámových stropů

Trámové stropy jsou stropy, z nichž vystupují trámy, nebo obložení, které tvoří falešný trám. U pravých trámových stropů se používají plné masivní trámy, které nesou váhu stropu. Z estetických důvodů se někdy neopracované trámy obkládají prkny nebo dýhovanými materiály. Na tomto nosném základu leží vlastní konstrukce stropu zhotovená z prken, tepelné a zvukové izolace a záklopu. Falešné trámy se připevňují na omítnutý strop, omítnuté plochy přitom zůstávají viditelné. Rovněž je možné připevnit tyto trámy na hrubý strop a jednotlivá pole obložit pry či deskami. Ve všech případech je potřeba, aby viditelné plochy masivních i falešných trámů a obkladů polí byly kvalitně opracovány frézováním a broušením. Důležitá je také povrchová úprava mořením, patinováním a lakováním. Často je u těchto nátěrů požadována obdobná kvalita jako u nábytku. Nátěry je vhodné provádět před montáží v dílně nebo na místě.

Stropní obklad z prken
U stropů z prken je celá stropní plocha obložená prkny. Ta mohou být spojena na pero, na pero a drážku, na polodrážku, přeplátování nebo uložena přes sebe s mezerami. K překrytí spár jsou vhodné krycí lišty nebo profilované lišty zasunuté v drážkách. Prkna se upevňují na nosnou konstrukci z latí, která spočívá na masivním stropu či stropních trámech. Viditelné upevnění prken se provádí pomocí hřebíků nebo vrutů, neviditelně lze prkna připevnit zvláštními profilovanými příchytkami. Nejčastěji se pro stropy z prken používají palubky tloušťky 15 až 22 mm spojené na pero a drážku. Do nosné konstrukce z latí se připevňují pomocí hřebíku nebo sponek neviditelně připevněných do drážky palubky. Důležité je opět kvalitní provedení povrchové úpravy a začištění spár obkladu stropu a svislých stěn.

Deskový stropní obklad
Deskové stropy se zpravidla vyrábějí z dřevěných materiálů dýhovaných nebo povrchově upravovaných, například laminováním. Stropní obložení je členěno pomocí viditelných či přiznaných spár mezi hranami desek. Jednotlivé desky lze spojovat na pero a připevňovat pomocí sponek, ocelových příchytek či hřebíků do drážek na nosnou konstrukci.

Kazetový stropní obklad

Kazetovými stropy označujeme stropní obložení s čtvercovými nebo pravoúhlými, plasticky uspořádanými poli (kazetami). Hranice mezi kazetami tvoří lišty, rámy, luby (vlysy), popř. falešné trámy. Ploché kazety lze vyrobit pomocí rámové konstrukce. Plastičtější hlubší kazety s tenkými žebry lze vytvořit prostřednictvím lišt nebo lubů (vlysů). U mimořádně velkých a těžkých kazet se vyplatí zhotovit každou kazetu zvlášť a po jedné ji upevňovat ke stropu.

Akustický stropní obklad
Stropní obložení pohlcující zvuk nazýváme akustickými stropy, absorbujícími vzniklé zvukové vlny. Většinou se k tomuto účelu používá přerušovaná vrchní obkladová vrstva a pokladní porézní materiály, které pohlcují zvuk. Aby obkladová vrstva dobře izolovala, uplatňují se různé systémy upevnění; obklad se například klade na další vrstvu z izolační vlny.

Konstrukce větracích stropů
Větrací stropy tohoto typu přivádějí do místnosti čerstvý vzduch vedený stropními dutinami klimatizačních zařízení. K tomu obvykle slouží profily s drobnými otvory, které se zasouvají do spár oddělujících obkladové desky. Větrací stropy je třeba plánovat ve spolupráci s klimatizačními techniky, kteří musejí spočítat potřebné množství čerstvého vzduchu na celkový objem místnosti s ohledem na způsob jejího užívání.

Obložení koupelen a sprchových koutů

K obkladům koupelen se stále častěji používá teakové dřevo. Teak má specifické vlastnosti, které dovolují jeho umístění ve vlhkých prostorách koupelen. Odolává vlhkosti, plísni, nemění barvu, má vysokou odolnost vůči chemickým prostředkům. Vykazuje vysokou rezistenci proti kyselinám a zásadám a má i vysokou požární odolnost, takže se nemusíme obávat obložit teakovým dřevem přímo sprchový kout či vanu.

Montáž obkladů při realizaci v interiéru
Obložení se zpravidla pokládá na neomítnuté stěny. Předpokladem ovšem je, že stěny jsou dokonale suché, tudíž interiér je vhodně temperován. Na obložení stěn a stropů nesmí působit vlhkost stoupající od země ani kondenzovaná voda. Obložení by nemělo přiléhat bezprostředně ke zdi či omítce, vhodné je ponechat zde mezeru 20 až 30 mm. Tato mezera vznikne díky nosné konstrukci, na kterou je obložení upevňováno. Nosná konstrukce je sestavena z latí nebo montážních rámů, jež se upevňují ke stěně pomocí vrutů v hmoždinkách.

Konstrukce tak slouží k vyrovnání nerovnosti zdí a k upevňování obkladové vrstvy. Vodorovné a svislé pry nosné konstrukce je třeba během montáže překontrolovat zednickým pravítkem a vodováhou, aby bylo vše v rovině. Prostor mezi obložením a stěnou slouží jako vzduchový polštář, zabraňující tepelným ztrátám. Jsou-li v obložení nahoře a dole ponechány otvory, může se vzduch obložením trvale obměňovat. Tyto otvory jsou nezbytné, je-li přítomna vlhkost.

Nosná konstrukce se zpravidla upevňuje pomocí hmoždinek z kovu či plastu, zasouvaných do přesně vyvrtaných otvorů. Otvory se vrtají elektrickou příklepovou vrtačkou. K vrtání je potřeba vrtáku, který je šroubovitý a má břity z tvrdokovu. Průměr otvoru by měl být asi o 0,5 mm větší než průměr hmoždinky. Hmoždinky se při zašroubování vrutu roztáhnou; tak dojde k pevnému spojení s vrtacím otvorem a stěnou.

Při použití plastových hmoždinek se nesmějí používat vruty s řeznými závity. Pro montáž rámu a latí přímo na zdivo jsou vhodné plastové hmoždinky s prodlouženým svorníkem, které vyplní i otvor vyvrtaný v latích. Vrtání otvoru v dřevěné nosné konstrukci a zdi lze při použití plastových hmoždinek vrtat zároveň. Na trhu je i řada speciálních osazovacích kolíků s vruty, jimiž se vzájemně nastaví vzdálenost latění od stěny.

Povrchové dokončení dřevěných obkladů
Obložení můžeme i barevně sladit s interiérem. K povrchové úpravě přírodního dřeva se zpravidla používá tekuté mořidlo. Mořidlo dá vyniknout přirozené kresbě dřeva. Jednotlivé odstíny se mohou vzájemně prolínat. Konečnou povrchovou úpravou může být lakování nebo voskování. Pro lakování se používá vodou ředitelný nábytkový lak s dobrými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Je vhodný pro povrchovou úpravu nábytku, vnitřní úpravu nábytku a obložení stěn.

Speciální úpravou dřevěných povrchů obkladů, trámů a podlah je kartáčování. Tato technika spočívá v mechanickém odstranění měkčí části letokruhu tzv. jarního dřeva. Díky této operaci na upravené ploše vystoupne textura dřeva a při následné úpravě voskem či olejem vzniká zcela jedinečný nezaměnitelný povrch s nádechem letitosti. Kartáčuje se zpravidla dřevo smrku, dubu a modřínu.

V každém případě je důležité správně zvolit druh obkladu, materiál, povrchovou úpravu a také zvážit, zda se do obkladu pustíte sami, nebo montáž svěříte profesionálům. Pro zdařilý výsledek je třeba být vybaven kvalitním nářadím, zkušenostmi a spoustou trpělivosti!

Ing. Martin Zach
Foto: Eligna, D. Veselský