Partneři sekce:
Zastřešení terminálu s funkcionalistickým odkazem

Pardubický uzel

Území před vlakovým nádražím v Pardubicích se svojí památkově chráněnou funkcionalistickou budovou od Karla Řepy, Karla Kalvody a Karla Dandy je významným dopravním uzlem nadregionálního formátu. Uzel zároveň plní funkci jedné ze vstupních bran do města. Návrhu jeho nejnovější podoby se chopili architekti ze studia Med Pavlík.

Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace

Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace

Bezpečnost drážního provozu, a tedy i otázka bezpečnosti na přejezdech, je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Neúprosné statistiky nehod a tragické následky střetů silničních vozidel s vlaky na přejezdech si vyžadují další technická zajištění jako detektory překážek, inteligentní kamerové systémy nebo v ideálním případě nahrazení úrovňového křížení mimoúrovňovým.

Nádraží Porta del Sud, brána do města Neapol

Nádraží Porta del Sud, brána do města Neapol

Na začátku června 2017 bylo v blízkosti Neapole otevřeno nové nádraží pro rychlovlaky. Nádraží Porta del Sud je dopravním uzlem vlakových linek spojujících sever a jih země na trase Řím – Neapol – Salerno. Odvážný architektonický návrh nese rukopis Zahy Hadid. Kompletní řešení pro realizaci zakřivených tvarů typických pro tuto architektku vypracovala firma PERI.

Oprava RWY 12/30

Oprava RWY 12/30

Článek pojednává o rekonstrukci části cementobetonové ranveje na Letišti Václava Havla v Praze. Jsou zde stručně popsány jednotlivé fáze procesu výstavby – od demolice krytu přes ukládku výztuže až po betonáž CB desky a následnou povrchovou úpravu. Vlastní betonáž cementobetonové desky probíhala do pevného bednění za pomoci finišeru s šířkou záběru 7,5 m.

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozoy s nízkým výskytem poruch

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozoy s nízkým výskytem poruch

Betonové vozoy vynikají mimořádnou odolností, která v praxi minimalizuje výskyt poruch a snižuje počet uzavírek silničního provozu. Inovativní technologie válcovaného betonu (RCC) společnosti CEMEX kombinuje výhody betonové vozoy, jako je dlouhodobá životnost a pevnost, a jednoduchý stavební postup, který se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek.

Jednotná napájecí soustava v Česku?

Jednotná napájecí soustava v Česku?

Je nutné přejít ze stávajícího systému napájení 3 kV na jiný? Pokud ano, tak v jakém horizontu? To byly hlavní otázky, na které hledala odpovědi studie zpracovaná sdružením SUDOP PRAHA a SUDOP Brno pro Ministerstvo dopravy ČR. Ta měla dále stanovit harmonogram přechodu a finančně tento přechod ohodnotit.

Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017

Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017

Modernizace a výstavba železniční dopravní infrastruktury patří mezi základní činnosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Této oblasti je věnována ze strany ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i samotné SŽDC mimořádná pozornost a je do ní také směřováno významné množství finančních prostředků jak ze zdrojů národních, tak i ze zdrojů EU. Od začátku loňského roku jsme vstoupili reálně do nového programovacího období (2014 až 2020) a začali čerpat finanční prostředky z Operačního programu Doprava 2 a z nástroje CEF.

Nádražní dialog - King’s Cross

Nádražní dialog – King’s Cross

Transformace londýnského King’s Cross vytvořila pozoruhodný dialog mezi architekturou 19. a 21. století. Nádraží, odkud vyjíždí spěšný vlak do bradavické školy čar a kouzel, se stalo elegantní vstupní branou hlavního města. Denně projde novou halou přes 150 000 lidí.

Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

Bezpečnost na stavbách pozemních komunikací

Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě označování pracovních míst na pozemních komunikacích (např. dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích apod.) je třeba tato opatření realizovat velice uvážlivě, aby nedocházelo ke zbytečným dopravním nehodám. Pracovním místem se pro účely tohoto článku rozumí ta část pozemní komunikace, vedle ní nebo nad ní, která se využívá pro umístění přenosných dopravních značek, světelných signálů nebo přenosných dopravních zařízení a pro stavební práce.

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

České stavebnictví letos táhne výstavba dopravní infrastruktury

České stavebnictví letos táhne hlavně budování dopravní infrastruktury. Objem veřejných tendrů na dopravní stavby od začátku roku vzrostl meziročně o více než polovinu na 65,53 miliardy korun. Celkem stavaři od začátku roku od veřejné správy získali 4852 veřejných zakázek za 108 miliard korun. Z pohledu objemu je to meziročně o 1,6 procenta méně, počet zakázek naopak vzrostl o procento. Vyplývá to z analýzy inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha.

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři zastáy dále, ve stanici Nemocnice Motol. Tímto okamžikem byly završeny více než pět let trvající stavební procesy, na kterých se vystřídalo několik set lidí různých odborností a profesních zaměření. Z pozice generálního zhotovitele prováděla v rámci Sdružení metro V.A významnou část nového metra stavební společnost HOCHTIEF CZ.

Efektivita nočních prací

Efektivita nočních prací

Efektivita nočních prací je téma, které je z hlediska České a Slovenské republiky poměrně upozaďované. Jednak to může být zapříčiněno vnitřními směrnicemi pro noční hluk, které se zdají být největší překážkou, a dále pak nepříliš velkou snahou ze strany státních úředníků nacházet nové efektivnější způsoby, jak tento sektor ekonomizovat.