Partneři sekce:

1000 mrakodrapů s bedněním Doka

1000 mrakodrapů s bedněním Doka

Každá stavba je unikátní. A u těch výškových, realizovaných jako monolitické konstrukce, to platí dvojnásob. Systémy bednění jsou totiž stejně jedinečné jako samotné mrakodrapy. Přesto je jejich realizace každým dnem snazší, třeba i proto, že Doka nabízí, spolu s , i čtyřicetileté zkušenosti v této oblasti.

Na začátku 21. Století žilo ve městech vice než 50 procent světové populace a předpověď roku 2050 toto číslo zvyšuje až na 70 procent. Městský prostor se tak stává vzácnějším a výstavba výškových budov reaguje na jeho potřebu zcela organicky – domy rostou stále výše, aby nabídly tolik potřebnou podlahovou plochu. Jen pro ilustraci – v roce 2016 bylo na světě 1160 dokončených budov, které jsou nejméně 200 metrů vysoké. V roce 1960 byl celkový počet takových budov patnáct.

Čtyřicet let zkušeností

Stavba výškových budov představuje dnes nejen výhodnou investici, ale v mnohých případech také jedinou možnost realizace stavby v zalidněných aglomeracích. Během zmíněných čtyřiceti let se ale jejich výstavba radikálně změnila a díky svému proaktivnímu přístupu se Doka zařadila mezi přední odborníky v této oblasti. Bez ohledu na to, jak náročné jsou požaday a jak složité jsou konstrukce, odborníci ze společnosti Doka pravidelně přicházejí s inovativními řešeními, které kombinují efektivitu nákladů, rychlost výstavby i velmi vysoký bezpečnostní standard.

Doka pro každou výšku

Budovy jsou vyšší a vyšší a jejich design hledá nové cesty jak zaujmout. Což znamená nemalé výzvy pro realizační společnosti, protože stavby jsou nejen zajímavější, ale také složitější a náročnější na výstavbu. S tím se musí vyrovnávat i dodavatelé bednění, jako je Doka, a nabízet sofistikované systémy, které podobnou stavbu dokáží podpořit. A těmy jsou šplhací (zdvihané jeřábem) a samošplhací (zdvihané vlastním hydraulickým pohonem) bednicí celky, které v sobě nesou nejen funkci nosiče bednění k formování betonu, ale zároveň jsou bezpečným i posuvným staveništěm.

Optimální systém podle specifických požadaů

Ne každý může být použitý kdekoliv. Je důležité aby koncepce bednění a celého systému zohledňovala rozmanité požaday a představy zákazníků i projektu, které tvoří hraniční podmínky stavby. Proto je nebytné, aby dodavatel bednění i stavitel spolupracovali už od prvních fází projektu. Důkladné a přesné plánování je základem pro následnou rychlou výstavbu a příprava je zásadní. Faktory, jako je délka cyklů, metoda konstrukce, typ výztuže a betonu nebo dostupná zařízení na stavbě je třeba vzít v úvahu ve fázi plánování tak, aby bylo možné navrhnout ideální řešení bednicích systémů.

Tisíc staveb i tisíc odborníků

Tisícou výškových staveb pomohla po světě realizovat tisícoa odborných techniků z poboček i kompetenčního centra v Amstettenu. Jejich odborné znalosti a zkušenosti pomáhají klientům snižovat výdaje na plánování i realizaci. Mezinárodní síť vice než sto šedesáti prodejních a logistických míst s velkokapacitními nájemními sklady, mezinárodní spolupráce i vlastní vývoj bednění dává zákazníkům jistotu, že vybrané bednicí systémy budou k dispozici rychle a na staveništi v pravý čas.

Rychlou výstavbu podporuje bednění i elektronika

Nejen kvalitní bednicí systémy, ale i elektroničtí pomocníci mohou výrazně ovlivnit průběh stavby. Takovým je například systém , systém pro měření vývoje pevnosti betonu v reálném čase. Systém umožňuje uživateli rozhodovat o stavebním procesu na základě správných dat a pomocí relevantních a podložených informací směřovat projekt. Díky jasným datům lze včas rozhodnout o ošetřování betonu, předpínání konstrukcí, zásobování bedněním či betonem nebo odbedňování celků tak, aby stavba pokračovala v optimálním tempu, s co nejnižšími náklady ale samozřejmě při zachování nejvyšší kvality. To vše samozřejmě nedestruktivní metodou a v reálném čase.

Concremote má velmi široký provozní rozsah, jak se ukázalo například při realizaci vodní elektrárny , kde byly senzory nasazeny při teplotách až mínus 40°C. Právě zde nasazení systému zamezilo vzniku trhlin, které mohlo způsobit brzké odbedňování. Při realizaci Highpoint residential tower v Londýně naopak včasné odbedňování, založené na informacích ze systému Concremote, urychlilo stavbu o 47 pracovních dní při uložení téměř tří tisíc kubíků betonu.

Přesné plánování a výběr nejvhodnějších systémů se vyplatí

Dnešní uspěchaná doba výrazně nahrává systémům, které stavbu urychlují a zjednodušují. Spolu se sofistikovanými elektronickými pomocníky a bezpečnostními programy se tak stavba stává místem, kde konstrukce viditelně rostou ze dne na den, z hodiny na hodinu. Výběr profesionální podpory v oblasti bednění je tak vstřícný pro všechny – od dodavatelů stavby, přes realizační firmu až po životní prostředí i obyvatele v oblasti stavby. Při přesném plánování a podpoře se totiž výrazně snižuje délka výstavby, počet transportů i náklady na výstavbu monolitu. A to vše se dnes počítá.

Doka realizovala například , svého času nejvyšší budovu světa.

New York je tradičním místem, kde mrakodrapy rostou jako houby po dešti. S bedněním Doka tak byly realizovány nové budovy …

…nebo , která se 472 metry bude nejvyšší rezidentní budovou na světě.

Se svými 439 metry se stane jednou z nejvyšších budov Asie a zastíní tak i nejznámější asijský mrakodrap Petronas Tower.

Pro příklady výkonného řešení ale nemusíme chodit daleko: například bezpečnost při výstavbě pražské V-Tower byla zajištěna pomocí .

Systém pomáhá zrychlovat výstavbu, regulovat barevnost pohledového betonu nebo zamezit trhlinám – to vše díky přesnému měření a včasnému předávání informací.

TIP:

Platforma elektronické správy staveniště myDoka

Dalším významným pomocníkem, který šetří čas a náklady je platforma elektronické správy staveniště . Tento systém umožňuje okamžité sdílení i archivaci dokumentů jako jsou dodací listy nebo vratky a faktury, plány nasazení bednění nebo aktuální fotografie. Platforma navíc umožňuje sledování stavu bednění na staveništi, přípravu vratek i objednání, nástroje pro kontrolu i možnost stahování nejrůznějších dokumentů, příruček a uživatelských informací. To vše vždy online, aktuální a díky optimalizaci pro chytré telefony i kdykoliv po ruce.

Výběr systému online

Stránky nabízejí ucelenou informaci o bednicích systémech i pomoc při výběru nejvhodnějšího bednění podle typu stavby a nasazení, a to včetně doplňkových systémů, bezpečnostního programu a dalších informací. Na stránkách je zároveň k dispozici knihovna s manuály pro bednicí systémy, příklady realizací z celého světa i důležité y.

 

ZDROJ: PR článek společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.