Partneři sekce:
Okapová hrana je zásadním detailem střechy s vlivem na funkčnost

Okapová hrana je zásadním detailem střechy s vlivem na funkčnost

Okapová hrana je jedním z nejdůležitějších detailů střechy s přímým vlivem na funkčnost a životnost celé konstrukce. Aby mohla střešní konstrukce dlouhodobě plnit svou funkci, musí být dodržen požadavek na její minimální odvětrání. Zároveň je třeba zamezit vlétávání ptáků pod tašky či vzlínání vody do konstrukce. Veškeré výrobky systému okapové hrany nabízí HPI-CZ, jeden z největších dodavatelů montážního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního sortimentu pro zateplování budov.

Větrací pry pro dostatečné odvětrání strěchy

Větrací pry pro dostatečné odvětrání strěchy

Aby mohla střecha správně fungovat, musí dostatečně větrat. Zejména je nutné zabránit průniku vodních par vznikajících při užívání domu (praní, vaření apod.) do konstrukce střechy a jejich kondenzaci. Tyto páry totiž negativně působí na jednotlivé pry konstrukce střechy, které pak degradují, což má vliv na snížení životnosti a funkčnosti střešního pláště.

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Jak zajistit správnou funkci střechy?

Při navrhování skladeb střešních plášťů musí projektanti dbát na detaily, aby střecha dobře sloužila a zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu. Správně navržená střecha pomáhá vytvořit příjemné klima v náročných podkrovních prostorech, je dobře odvětrávaná i izolovaná. U složitějších střech je vhodné vybírat krytinu od renomované firmy a střešní plášť svěřit do rukou odborníků.

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Výrobci podmiňují záruku na střešní krytinu dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prů nebo konstrukcí hřebene podle technické normy. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám obsahuje obvykle také údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na plochu střechy. Počet je třeba dodržet! V opačném případě zákazník ztrácí nárok na záruku. Realizátor nikdy nesmí přistoupit na případné přání zákazníka s cílem ušetřit a zabudovat levnější, ale méně kvalitní výrobky nebo snížit počet předepsaných prů.