Partneři sekce:

Pod vlivem krytiny

Pod vlivem krytiny

V našich krajích je tradičním tvarem šikmá střecha. A právě pro ni je výběr krytiny nesmírně důležitý. Závisí na tvaru a druhu střechy, na celkovém charakteru domu a také na povětrnostních podmínkách.

Šikmé střechy jsou střechy se sklonem nad 10°. Krytina je hlavní hydroizolační vrstva, která chrání ostatní části střešního pláště a vnitřní prostor před působením povětrnostních vlivů, především před působením vody, vlhkosti a větru. Střešní krytina může být povlaková (asfaltové pásy, plastové fólie), skládaná tvrdá (betonová nebo pálená taška, vláknocementové segmenty, plech, desky na bázi polykarbonátu či skla) nebo skládaná měkká (asfaltový šindel, bitumenová krytina). Standardně se skládané krytiny používají od sklonu 15°, existují však i systémy, které lze pokládat na střechy od sklonu 7°. Skládanými krytinami je možné pokrývat nejen rovinné plochy šikmých střech, ale i střechy oblých tvarů, jako jsou kuželové plochy, vikýře typu volské oko či napoleonský klobouk. K upevnění krytiny slouží pomocná montážní konstrukce, kterou je v případě skládaných krytin rošt a u povlakových krytin a asfaltových šindelů to je bednění (nazývá se i plný záklop). V našich podmínkách se nejvíce používá skládaná krytina.

Chcete přírodní materiál?
Vhodná je nezničitelná přírodní břidlice, která se mechanicky upravuje do tvaru obdélníku, čtverce, šestiúhelníku či rybí šupiny, s dírou nebo bez ní. Díky její pevnosti, ale zároveň i pružnosti můžete s její pomocí vytvořit atypické tvary střechy a detailů. Kromě malé nasákavosti a velké mrazuvzdornosti má i dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti.

Měli byste vědět, že:

 • je středně těžká, její hmotnost je od 28 do 33 kg/m2,
 • její životnost je téměř neomezená, i když určitým omezením je odolnost hřebů, jimiž jsou jednotlivé štěpky připevněny k podkladu, nebo nevhodná kombinace s plechovými doplňky; při výměně těchto opotřebovaných materiálů lze břidlicové desky znovu použít, krytinu je však třeba rozebrat,
 • je poměrně drahá, avšak nejdražší položkou je její pokládka, protože na metr čtvereční vychází třicet až sto desek, které se musejí přibít minimálně dvěma hřebíky,
 • je vhodná na novostavby i rekonstrukce.

střešní,krytina,střecha,dům

Krytiny ze slámy, trávy nebo dřeva
Je-li vaší podmínkou dokonalý soulad s přírodou nebo venkovskou architekturou dané lokality a chcete-li mít na domě slaměnou či dřevěnou střechu, je dobré vědět, že:

 • materiál je sice cenově dostupný, ale řemeslníků, kteří ovládají tajemství pokládky slaměné střechy, ubývá, jsou stále vzácnější, a tím stoupá i cena jejich práce,
 • přírodní materiál potřebuje pravidelné chemické ošetření, aby se snížila hořlavost a zvýšila odolnost proti škůdcům,
 • k ceně střechy je nutné připočítat každoroční náklady na údržbu,
 • slaměná krytina potřebuje minimální sklon střechy 45°, pak odolává sněhu a dešti nejlépe a voda pronikne jen do hloubky 5 cm,
 • dřevěný šindel je poměrně lehký, jeho hmotnost se pohybuje v rozmezí od 15 do 20 kg/m2,
 • je dostatečně trvanlivý, má životnost 30 až 50 let, ale za předpokladu dodržení technologie výroby, pokládky a pravidelné údržby.

Tvary střech
 • Především ve vyšších nadmořských výškách by tvary střech měly být jednoduché, s minimem prostupů (nadstaveb, vikýřů). Pro tyto účely jsou vhodné hlavně sedlové, pultové, valbové a polovalbové střechy.
 • V horských oblastech by mohly atiky, nadstavby, případně i vikýře způsobovat nežádoucí dodatečné hromadění zmrzlého sněhu.

 • Vhodnější jsou také střechy s výrazným přesahem přes obvodové zdivo (aby sníh klouzající po střeše nedosahoval až k obvodovému zdivu a vítr nehnal vodu na fasádu).

Vybrali jste si klasickou pálenou tašku?
Většinou jde o profilované tašky (výjimkou je bobroa, která je rovná) a kromě tradiční podoby existují i různé tvarové a barevné variace – taška rovinná, plastická, vlnoová, korýtková a podobně.

Výrobci už nabízejí i pálenou krytinu s keramickou glazurou (má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost) i v různých barevných odstínech, kterých lze dosáhnout jílovými kaly. Střecha tak získá větší variabilitu a může vytvořit výrazný architektonický prvek nebo se může lépe přizpůsobit charakteru domu.
Měli byste vědět, že:

 • hmotnost pálené krytiny je podle typu tašky asi 40 až 70 kg/m2; můžete ji použít téměř na všechny druhy střech, jde však o takzvanou těžkou střechu; z hlediska nepropustnosti je lepší vytvořit pro tuto krytinu sklon střechy od 22 do 40˚, aby voda mohla volně stékat do okapového systému; některé typy tašek umožňují vytvořit sklon střechy už od 12°, ale jen za předpokladu, že se použijí k tomu určené doplňky pokládky,
 • při správném provedení by měla vydržet nejméně padesát let, pokud se na krytině do pěti let neprojeví chyby.

střešní,krytina,střecha,krov,dům

Vybrali jste si betonovou tašku?
Jde o tašky různých profilů, tvarů a barev, které se pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost hodí i do klimaticky náročnějšího prostředí. Mají vysokou pevnost, a tak snadno odolávají náhlým změnám počasí a mechanickému tlaku na střechu, například při pohybu osob na střeše.

Měli byste vědět, že:

 • betonové tašky potřebují sklon střechy od 22 do 60° a pro konkrétní typy tašky lze při dodržení jistých opatření vytvořit sklon střechy už od 15°,
 • betonová krytina váží od 43 do 70 kg/m2, takže je poměrně těžká a je potřeba pro ni vytvořit adekvátní nosnou konstrukci krovu,
 • životnost této krytiny je přibližně 50 let, ale někteří výrobci uvádějí i 100 let.

střešní,krytina,střecha,plech,důmChcete moderní dům s novodobou plechovou střechou?
Rozmanitost tvarů a barev současných plechových krytin je skutečně veliká, ale můžeme je rozdělit na dvě skupiny – hladké a tvarované. Některé druhy plechových krytin vytvoří střechu, která imituje klasickou pálenou krytinu. Je však mnohem lehčí, a proto se často používá u rekonstrukcí, kde není žádoucí zvyšovat zatížení objektu. Na moderních domech je však často využívána pro eleganci rovných nebo vlnitých plátů.

Měli byste vědět, že:

 • plechová krytina patří mezi lehké krytiny díky hmotnosti od 2 do 8 kg/m2,
 • můžete ji použít na jakýkoliv sklon šikmé střechy, profilované od sklonu 22°,
 • nejčastěji používaným materiálem je pozinkovaná ocel, ale využívá se i měď, zinek, hliník a speciální slitina titanzinek,
 • díky tvarování má plechová krytina větší nosnost a nevyžaduje plné bednění,
 • pokud je povrchově upravená, například vrstvou plastu či kamennou drtí, nepotřebuje téměř žádnou údržbu a životnost krytiny se tím zvyšuje nejméně na 50 let,
 • ji lze stříhat, a tím využít i u atypických tvarů střechy.

Rozhodujete se pro asfaltovou krytinu?
Může být z pásů nebo šindelů. Kromě základního obdélníkového tvaru výrobci nabízejí různé typy takzvaného asfaltového šindele v široké barevné škále. Nejpopulárnější jsou ty, které připomínají tvar bobroy, používají se však i imitace přírodní břidlice či dřevěného šindele.

Měli byste vědět, že:

 • se ukládá na celoplošné dřevěné bednění, které musí být z řádně vysušeného dřeva,
 • je vhodná na střechy se sklonem 18 až 87°,
 • patří mezi lehké krytiny, její hmotnost se pohybuje od 8 do 10 kg/m2,
 • je vhodná na rekonstrukce starších střech, pokud se zachovává původní krov s menší nosností,
 • se příliš nehodí do tradiční venkovské zástavby,
 • je méně odolná proti mechanickému poškození.

střešní,krytina,střecha

Chcete použít eternit?
Hromadně odstraňovaná krytina je pro svou azbestovou složku už minulostí. V současnosti se eternit nebo krytina z vláknocementových desek lisuje ze směsi cementu a polyvinylacetátu a vyztužuje se zdravotně nezávadnými, nenasákavými keramickými vlákny. K získání barevných variací se na povrch nanášejí akrylátové barvy s příměsí, která brání tvorbě mechu.

Měli byste vědět, že:

 • desky mohou být rovné nebo vlnité,
 • jimi můžete pokrýt střechu se sklonem od 15°, u nižšího sklonu (ne méně než 10°) se musejí desky utěsnit speciální páskou,
 • jsou poměrně lehké, jejich hmotnost je asi 12 kg/m2 a jsou vhodné jednak na novostavby, jednak i k rekonstrukcím, u nichž je nutné nezvyšovat zatížení krovu,
 • hodí se i na střechy extrémně namáhané povětrnostními vlivy a sněhem,
 • vláknocementová krytina není pochozí, v některých druzích je v každé vlně přibližně do poloviny tloušťky hmoty vložená polypropylenová páska, která zaručuje, že v případě mimořádného nárazového zatížení udrží krytinu vcelku, čímž se minimalizuje nebezpečí propadnutí desky.

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: Tondach, Mediterran, KM Beta, Ruuki