Partneři sekce:
Projekt budovy nového Office centra

Projekt budovy nového Office centra

Účelem projektu nového administrativního centra společnosti Fenix Group a.s. je ověřit spolupráci střešních fotovoltaických elektráren (FVE) s domovními bateriemi a inteligentní sítí „smart grid“. Řešení by mělo přinést výhodnost jak pro provozovatele energetické soustavy, tak i pro její uživatele.

Zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny na střeše

Zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny na střeše

V červnu 2013 zprovoznila na střeše své výrobní haly společnost Fenix s.r.o. fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o instalovaném výkonu 29,4 kWp. 147 fotovoltaických panelů německé firmy Heckert-Solar, každý o výkonu 210 Wp, je orientováno na jih a v době spuštění fotovoltaické elektrárny očekávalo vedení společnosti, že za rok elektrárna vyrobí kolem 29 000 kWh elektrické energie.

Fotovoltaický systém na Téryho chatě

Fotovoltaický systém na Téryho chatě

Jednou z možností, jak ve vysokohorských podmínkách získávat energii potřebnou na provoz chaty, je využít sluneční energii. Jelikož poloha Téryho chaty zabezpečuje dostatek slunečního záření během celého roku, na získávání energie si zvolili právě fotovoltaický systém. Takto získaná energie nejen zjednoduší provoz zařízení, ale zároveň zkvalitní služby zákazníkům.

Využití přebytků z fotovoltaické elektrárny

Využití přebytků z fotovoltaické elektrárny

Tento článek se zabývá problematikou, která je vzhledem k současné situaci, kdy stát přestává podporovat fotovoltaické elektrárny, ale cena elektřiny roste, velmi aktuální. Konkrétní instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím regulace pro likvidaci přebytků se nachází v Litomyšli. Její realizace proběhla v červenci a srpnu 2012 a provoz byl spuštěn 6. 10. 2012 po osazení elektroměru distribuční firmou.

Inteligentní fasády se zabudovanou fotovoltaikou

Inteligentní fasády se zabudovanou fotovoltaikou

Inovované fasádní systémy se zabudovanou fotovoltaikou jsou vysoce adaptabilní a designově atraktivní a objektům přinášejí i významný environmentální a ekonomický benefit. Vybírat lze ze střešních systémů, stínicích řešení pro atria, dvory či terasy, stejně jako ze solárních fasádních systémů, samostatně stojících i zabudovaných v konstrukci fasády (teplé i studené).

Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren

Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren

Článek se zabývá výkonovým zatížením vodičů propojujících fotovoltaické panely a trafostanici. Proudové zatížení těchto kabelů jak na straně DC, tak za střídači na straně AC, se v průběhu roku i v průběhu dne mění a je závislé na intenzitě oslunění v dané lokalitě. V článku budou modelově napočítány možné intenzity oslunění v závislosti na měsíci a průběhu typického dne v daném měsíci. Zatížení bude implementováno na nesprávnou dimenzi použitého vodiče a budou popsány možné důsledky takto přetěžovaných vodičů.

Střešní a moderní integrované fotovoltaické systémy na budovách

Střešní a moderní integrované fotovoltaické systémy na budovách

Po razantním legislativním zásahu do trhu s realizací fotovoltaických systémů u nás se nové fotovoltaické systémy budou uplatňovat již jen instalované a zabudované na objektech. Podporované (formou zeleného bonusu nebo pevnou výkupní cenou) zůstávají již jen ty do instalovaného výkonu 30 kWp, a to s podmínkou, že budou umístěné na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem. Tato budova musí být evidovaná v katastru nemovitostí. Ostatní instalace zprovozněné po 1. březnu 2011 již podporované nebudou a ve své ekonomii provozu se dostávají za hranici návratnosti.

Energeticky téměř soběstačná jednotka

Energeticky téměř soběstačná jednotka

Dům původně postavený v roce 1975 z tehdy tradičních materiálů byl zrekonstruován a přetvořen na téměř soběstačnou energetickou jednotku v roce 2012. Co se týče technického zařízení domu, byl použit energetický mix vycházející z obnovitelných zdrojů, hlavně pak z energie slunečního záření a biomasy. Díky tomu je již velice málo závislý na energii zvenčí, a jeho majitelé se tak stali více imunními k cenovému diktátu energetických gigantů.