asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen
Partneři kategorie

Unikátní česká technologie v ostrém provozu

22.07.2016

První tři měsíce ostrého provozu má za sebou elektrárna v Kozomíně u Kralup nad Vltavou, která vznikla v brownfieldu bývalého vepřína. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností. Ekologická bezemisní technologie, která zplynováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo, je v ČR unikátní. Byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců z Vysoké školy chemicko-technologické a Akademie věd.

Inovativní systém zplynování štěpky má oproti klasickému spalování daleko vyšší účinnost, a hlavně probíhá bez kouře, prachu a sazí. Proto je o tuto výjimečnou technologii, šetrnou k životnímu prostředí, velký zájem i v zahraničí. „Již jsme tu měli na exkurzi delegace z Číny, Turecka, Kanady, Itálie, Švýcarska i dalších zemí,“ potvrzuje Přemysl Kotouček, předseda představenstva společnosti BOR Biotechnology, která elektrárnu provozuje. „Při výrobě elektrické energie dosahujeme úctyhodné účinnosti až 36 % oproti běžným zdrojům elektrické energie této velikosti, které se pohybují kolem 22 %.“ Vyrobená elektrická energie je v současné době dodávána do elektrické sítě.

Zelená energie s vůní dřeva
Vzhledem k tomu, že elektrárna stojí v těsné blízkosti obce, klade její provoz velmi vysoké nároky na odhlučnění a snížení pachových vjemů. Ne každému totiž může tzv. „zelená energie s vůní dřeva“ vonět. I proto probíhají pravidelné kontroly a revizní měření. „Stanovené limity nejenže nepřekračujeme, ale navíc se snažíme tyto projevy eliminovat vysoko nad rámec legislativních povinností,“ říká Oliver Garaj, místopředseda představenstva společnosti BOR Biotechnology.

K tomu mimo jiné sloužila technologická přestáa před zahájením ostrého provozu, během níž došlo ke koncepčním úpravám a posílení protihlukových opatření. „Zároveň jsme požádali obyvatele Kozomína, a oni nám v tom sami velmi ochotně pomáhají, aby nás informovali o každé sebemenší pachové či hlukové zátěži, ať už jsme jejím zdrojem my, nebo někdo jiný. Naši technici si s tím umí poradit i lokálně,“ doplňuje Garaj.

Štěpka

Využití odpadního tepla aneb Proč dovážet toaletní papír?
Na výrobu elektrické energie z biomasy lze velmi efektivně a ekologicky navázat výrobou tzv. tissue papíru, což je polotovar pro zhotovení toaletního papíru, papírových kapesníků, utěrek a ubrousků. Češi jich spotřebují více než 100 000 tun ročně, přičemž pouze necelých 10 % se vyrábí přímo v České republice. Více než 90 % tissue papíru tak musíme dovážet ze zahraničí. „Česká republika vyváží tříděný odpadní papír, z něhož v zahraničí vyrobí role tissue papíru, které pak zase nakupujeme a vozíme zpátky. To je jak neekonomické, tak neekologické,“ popisuje situaci Přemysl Kotouček.

Elektrárna v Kozomíně vznikla v brownfieldu bývalého vepřína

Proto je záměrem společnosti BOR Biotechnology postavit v nedaleké průmyslové zóně výrobnu tissue. Ta by teplo generované elektrárnou beze zbytku využívala. Celý proces zplynování štěpky by se tak díky moderní technologii ekologicky uzavřel. „Při plném provozu by tato jediná výrobna dokázala pokrýt asi čtvrtinu spotřeby v ČR,“ uzavírá Kotouček.

Více informací:

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Kamenický
http://nezavisliprokozomin.blogspot.cz/p/napsali-o-nas.html
Odpovědět | 27.07.2016, 08:25
Kamenický
Nesmíme zapomínat ani na majetek občanů Kozomína? Pohřbená celá vesnice, včetně Postřižína a Úžic u Kralup. Firma BOR je akcioa s akciemi na Maltě, Kypru a Bahamách. Proč se schovávají za akcie? Škoda na majetku občanů Kozomína min. 200milionu Kč. Proč to neřeší policie? DOTACE!!!
Odpovědět | 27.07.2016, 08:19
Klára Rothová
Září 2011 BOR Biotechnology (BB) dostává stavební povolení na stavbu Technologie pro zpracování biomasy, odpadního dřeva a ostatních dřevních hmot pro peletizaci Kozomín (dále jen elektrárna). Stavební povolení bylo vydáno přes to, že stavba byla v rozporu s územním plánem. Květen 2011 zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu č. 1, která teprve mění území ze zemědělské výroby na výrobu a skladování a tím se zpětně legalizuje stavební povolení elektrárny. Počátkem roku 2013 začíná výstavba, o které nikdo z obyvatel Kozomína nemá tušení. 100 metrů od nejbližších rodinných domů. Vyšší než všechny domy v obci. BB se nedrží stavebního povolení a mimo jiné rovnou instaluje technologii s navýšeným výkonem 2,118 MWe z původního 1,2 MWe. Počátkem roku 2014 stavební úřad schvaluje i přes zjevná pochybení a nedostatky změnu stavby před dokončením. BB zveřejňuje záměr výstavby papírny vedle elektrárny. Občané iniciují referendum, ve kterém se většina obyvatel vysloví pro to, aby zastupitelstvo obce nemohlo změnit územní plán a v Kozomíně žádná papírna nevznikla. Od podzimu 2014 je spuštěn zkušební provoz elektrárny. Již v únoru 2015 si začínají občané Kozomína stěžovat na NEPŘÍJEMNÝ DRÁŽDIVÝ CHEMICKÝ ZÁPACH, který jim mimo jiné způsobuje bolesti hlavy a pálení v dutinách. Obyvatelé nejbližších domů jsou obtěžováni nadměrným hlukem. BB připravuje projekt na papírnu na jiném místě v Kozomíně, kde proběhne v roce 2015 celá EIA. Vzhledem k žalobě resp. rozsudku Krajského soudu na neplatnost změny územního plánu č. 1 tam ovšem nemůže být realizována. BB vymýšlí tedy 3. místo pro papírnu, kde se ovšem majitel pozemků rozhodne, že spolupráci s BB zruší. V polovině roku 2016 Krajský soud v Praze rozhoduje o vrácení změny stavby před dokončením elektrárny (změna stavebního povolení) z roku 2014 a vrací ji znovu stavebnímu úřadu k projednávání. Od začátku roku 2015 si občané Kozomína STĚŽUJÍ NA ZÁPACH a HLUK z elektrárny. Stížnosti jsou zasílány na Českou inspekci životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici, Odbor životního prostředí Středočeského kraje, Ministerstvo životního prostředí. Ovšem bohužel žádné úřady nechtějí udělat žádná měření. Nikdo nám dosud neřekl, co musíme dýchat. BB neustále opakuje svá tvrzení o bezemisní výrobě, ovšem opak je pravdou a občané Kozomína na tuto výrobu jen doplácejí. Jaký je rozdíl mezi dovážením tissue papíru ze zahraničí od dovážení štěpky ze zahraniční, aby bylo z čeho vyrobit energii na tissue papír?! A to byla zvažovaná možnost paliva skořápky palmových ořechů. To by se teprve vyplatilo.
Odpovědět | 26.07.2016, 22:14

Další z Jaga Media

progressive.ua

monaliza.kiev.ua

книжный онлайн магазин