asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Energie

NTC – software pro návrh tepelného čerpadla

NTC – software pro návrh tepelného čerpadla
15.02.2013
V praxi je možné se tu a tam setkat s nevhodnými postupy při návrhu tepelných čerpadel. V nejhorším případě je čerpadlo navrhováno tak, jako by ...

Zahýbou s trhem nemovitostí od nové průkazy energetické náročnosti?

Zahýbou s trhem nemovitostí od nové průkazy energetické náročnosti?
07.02.2013
Co přináší novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a novela prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.? Jedná se opravdu o nejhorší ...

Spalování biomasy a výroba elektrické energie v systému ORC

Spalování biomasy a výroba elektrické energie v systému ORC
23.01.2013
Na konci roku 2010 zvítězila společnost Alpine-energie CZ ve výběrovém řízení na generálního projektanta a dodavatele stavby ORC SECA – Výstavba ...

Využití solární energie formou energetické střechy

Využití solární energie formou energetické střechy
04.01.2013
Solární energie se v rodinných domech využívá zpravidla pomocí solárních kolektorů, přičemž akumulace tepla je řešena vodními zásobníky tepla. ...

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
30.11.2012
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je nově vzniklý interdisciplinární výzkumný ústav ČVUT v Praze zaměřený na energeticky ...

Inteligentní technologie pro řízení prostředí zdravého domu

Inteligentní technologie pro řízení prostředí zdravého domu
01.10.2012
Příspěvek se zabývá technikou a technologií stavby pro udržení parametrů vnitřního prostředí staveb a domů pro bydlení s moderní technikou, ...

Kněžice – energeticky soběstačná obec

Kněžice – energeticky soběstačná obec
19.09.2012
Kněžice jsou dnes energeticky soběstačnou obcí. Inspirací pro odvážný krok – výstavbu bioplynové stanice a kotelny na biomasu – byl prý „návrat ...

Dům služeb a školicí středisko energetických úspor Otazník

Dům služeb a školicí středisko energetických úspor Otazník
11.07.2012
Pro činnost společnosti Intoza, s. r. o., se vedení firmy rozhodlo postavit administrativní budovu, která má sloužit nejen jako firemní sídlo, ...

Co říká a co neříká uhlíková stopa budovy

Co říká a co neříká uhlíková stopa budovy
28.06.2012
V roce 2011 vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 stanovující harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků, ...

Nová evropská směrnice o energetické účinnosti

Nová evropská směrnice o energetické účinnosti
31.05.2012
Loni v červnu byl Evropskou komisí předložen návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES ...

Další z Jaga Media

www.profvest.com

на сайте pharmacy24.com.ua

http://best-mining.com.ua/