asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen
Partneři kategorie

Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

10.09.2015

Aktuální odborné příspěy ze sektorů legislativy, regulace, energetického trhu, producentů elektřiny, vědy a výzkumu na pravidelném ročním setkání energetických expertů a manažerů se budou zabývat stavem české a evropské decentralizované energetiky.

Duální konference České fotovoltaické asociace (ČFA) proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 v kongresovém centru hotelu Step v Praze. Letos již 8. ročník Fotovoltaické Fórum a 5. ročník  Energetické konference  je hlavní národní akcí zaměřenou na oblast decentralizované energetiky se zaměřením i na vývoj světové a evropské fotovoltaiky. Na konferenci vystoupí přední čeští ale i evropští lídři v oblasti legislativy, regulace, energetického trhu, zástupci výrobců elektřiny a profesních asociací, včetně představitelů akademické sféry.

Konference je pořádána pod záštitou:

  • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR        
  • Energetického regulačního úřadu
  • Hospodářské komory ČR
  • ČEZu

Konference je vítanou příležitostí a platformou pro výměnu a předání odborných zkušeností, s možností volné postpřednáškové nebo programově řízené diskuze spojená s kulturním večerním programem. Pořadatelem a odborným garantem je Česká fotovoltaická asociace.
V uplynulých letech navštívilo konference více než 2 000 expertů z oblasti energetiky, odborníci a vedoucí pracovníci z veřejného sektoru i průmyslu, manažeři z oblasti právních, energetických, technických a obchodních služeb, auditoři, projektanti, zástupci z řad akademiků či studentů technických středních a vysokých škol.

Nastal již čas k transformaci české energetiky?
Ministerstvo průmyslu a obchodu představí energetické varianty a scénáře vedoucí k transformaci české energetiky, včetně evropské společná vize: bezpečnost – udržitelnost – konkurenceschopnost. Sejde se někdy česká transformační cesta energetiky s německým modelem Energiewende nebo půjde svou vlastní cestou?

Každá čtvrtá česká domácnost s fotovoltaikou!
Vládou posvěcené znění aktualizace Státní energetické koncepce, a posléze i novela Energetického zákona prošla v prvním pololetí Sněmovnou i Senátem a byla včetně řady pozměňovacích návrhů konečně po dlouhých rocích schválena. Do roku 2040 je v případě optimistického vývoje naplánovány instalace až na 1.000.000 střech.
Z důvodu masivního rozvoje se fotovoltaice bude věnovat sekce Legislativy, ve které uslyšíme referáty Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva Financí, Ministerstva životního prostředí a EGC


Mikroenergetika se státní podporou
V současnosti připravované změny v národním dotačním programu Nová zelená úsporám otevřou cesty k energetické svobodě a částečné nezávislosti. Ve vypisovaných výzvách v roce 2016 budou dotační programy rozšířeny nově o investiční podporu fotovoltaických elektráren, do instalovaného výkonu 10 kWp, bez nutnosti licence.  Společně s úpravou nových distribučních tarifů přináší dlouho odkládanou změnu decentralizované energetiky a zapojení většího, výkonově optimalizovaného počtu malých střešních elektráren. Nově tak bude fotovoltaika s ekonomickou návratností na tom srovnatelně jako na tom dnes jsou dotace pro solární termické systémy nebo tepelná čerpadla.


Kontrola: nástroj prevence postihu a dopadů
I v letošním ročníku proběhne několik přednášek na téma kontroly. První přednáškou budou postřehy Státní energetické inspekce s kontrolami malých i velkých fotovoltaik. Za probíhající spolupráce s Unií soudních znalců si posluchači vyslechnou profesní přednášku jak předcházet poruchám FVE a chybám při hlášení pojistných událostí.

Moderní decentralizovaná energetika
Tematiku decentralizovaných zdrojů uslyšíme v přednáškách ČEZ, Teplárenského sdružení, sdružení COGEN Czech, TEDOMu nebo sdružení ENERGIS 24 o současných moderních a vysoce účinných technologiích – teplárenství s vysokým podílem OZE, mikrokogenerační jednotky pro domácnost, zplyňování biomasy a neopomeneme ani  plynová tepelná čerpadla.


Podrobné informace ke konferenci, včetně programu, seznamu přednášejících, ubytování a přihlášek jsou uvedeny na specializovaném webu
České fotovoltaické asociace

Při registraci na konferenci, vepište prosím do poznámky, že se jedná o čtenáře časopisu TZB-Haustechnik a na tomto podkladě Vám bude poskytnuta sleva 15%.

Zdroj: PR článek společnosti Česká fotovoltaická asociace, o.s.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media

T-Bitbot скам

Mercedes Vito аккумулятор купить

https://topobzor.info