Obnova existujúcich budov na bývanie je jedným z najdôležitejších riešení z hľadiska úspor energie. Predmetná štúdia sa venuje posúdeniu vybraných referenčných bytových domov, ktoré reprezentujú väčšinu existujúceho bytového fondu, a to z hľadiska energetickej a ekonomickej efektívnosti a nákladov potrebných na obnovu. Jednotlivé návrhy energeticky úsporných opatrení, ako aj ich ideálna kombinácia, sa posudzujú metódou hodnotenia nákladov počas životného cyklu budovy. Čiastočná obnova jednotlivých vonkajších konštrukcií môže priniesť úsporu energie okolo 20 %, zatiaľ čo celková obnova môže priniesť úsporu až do výšky 60 %. Nákladové optimum obnovy bytových domov závisí od typu budovy a roku výstavby, no správnou obnovou možno dosiahnuť želané požiaday na energetickú efektívnosť nových bytových domov a nízkoenergetických budov.

Jednoduchou úpravou kotla na tuhé palivo vznikne komfortné a ekologické zariadenie na spaľovanie biomasy.

Mobilnú aplikáciu Vaillant multiMATIC ocenili v prestížnej súťaži Red Dot Award 2018 v kategórii interface design. Firmy a projektanti zo 45 krajín prihlásili do súťaže viac ako 8 600 inovatívnych projektov. Porota zložená z 24 medzinárodných expertov ocenila tie, ktoré zaujali svojim dizajnom a kreativitou.

S meniacou sa distribúciou elektrickej energie rastú očakávania a taktiež nutnosť nájsť riešenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť, ponúkli by vyššiu kybernetickú bezpečnosť a boli by spoľahlivejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. V dnešnej ére internetu vecí budete potrebovať perspektívny istič, ktorý zvyšuje účinnosť, dokáže sa prispôsobiť vašim meniacim sa potrebám.

Hľadáte inovatívne a spoľahlivé riešenie vykurovania? Vyskúšajte flexibilné zariadenia s nemeckou kvalitou, nízkymi prevádzkovými nákladmi a s ovládaním na diaľku – pomocou internetu, smartfónu a aplikácie. Osvedčili sa na vykurovanie i prípravu teplej vody a dokážu aj chladiť.

Aký bude jeho vplyv na implementáciu týchto služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky?

Inteligentná regulačná technika môže majiteľom domov, bytov či iných nehnuteľností uľahčiť fungovanie takmer počas celého roka. Bez možnosti flexibilného regulovania teploty vykurovania (i prípravy teplej vody) sa totiž žiadna domácnosť nezaobíde.

Následky maximalizácie ziskov a neúmernej snahy o zvyšovanie životného komfortu ako kréda a zmyslu ľudskej existencie budú nevypočítateľné a náhle. Ak nedokážeme regulovať svoj počet, apetít a rozlohu, ktorú okupujeme, príroda to spraví za nás pomocou hladu, erózie, biedy a chorôb. Vďaka nám každý deň v prírode vymierajú rôzne druhy rastlín, hmyzu či zvierat. Ak nezačneme žiť a bývať vedome (udržateľne), bude len otázkou času, kedy príde rad na nás.

Medzinárodná konferencia venovaná energetickej efektívnosti a znižovaniu energetickej náročnosti „enef 2018“ otvorí svoju už trinástu kapitolu v novembri 2018. Organizátori Asociácia energetických manažérov (ASENEM) a reklamná agentúra MEEN, v spolupráci s ďalšími organizáciami a odbornými partnermi pripravili pre tento ročník konferencie opäť zaujímavý program.

20. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2019 s podtitulom Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov sa bude konať 22. – 24. mája 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.