Partneři sekce:

Pravidelné prohlídky kotlů – záruka bezpečného provozu

Pravidelné prohlídky kotlů – záruka bezpečného provozu

V naší republice patří PROTHERM dlouhodobě mezi přední značky v tepelné technice. Do širokého sortimentu firmy patří jak plynové závěsné kotle, tak také kondenzační kotle závěsné i stacionární, elektrokotle a solární systémy. Mezi uživateli jsou výrobky s touto značkou známé jako účinné a spolehlivé.

K zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) se doporučuje provádět pravidelné prohlídky plynového zařízení i po záruční době. PROTHERM doporučuje uzavřít mezi zákazníkem, výrobcem a autorizovanou servisní firmou smlouvu k provádění těchto prohlídek. Prohlídky si objednává a hradí uživatel výrobku.

Závěsné kotle

Pro vaši kontrolu by měly být provedeny autorizovaným servisním technikem následující úkony:

 • Seřízení expanzní nádoby, vyčištění a kontrola funkcí automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu.
 • Demontáž plynového hořáku, jeho vyčištění (tlakové profouknutí), vizuální kontrola štěrbin hořáku, očištění trysek, elektrod a primárního výměníku. Vysátí prachu z celé spalovací komory a seřízení vzdálenosti elektrod. Kontrola izolace vysokonapěťových kablíků (k elektrodám).
 • U kotle s věčným plamenem vyčištění a seřízení pilotního hořáku.
 • U kotlů s ohřevem teplé užitkové vody, zejména v oblasti se značně znečištěnou užitkovou vodou a při sníženém účinku ohřevu odvápnění (propláchnutí) sekundárního výměníku (voda-voda).
 • Demontáž trojcestného ventilu na díly a vyčištění veškerých vnitřních částí a také vstupního síta užitkové vody. Kontrola stavu anody (výměna anody není záruční oprava).
 • Ověření správného odtahu spalin.
 • Kontrola těsnosti všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména těsnosti připojení vedení plynu. Kontrola dotažení konstrukčních spojů.
 • Vyjmutí plynového ventilu a vysátí nečistoty ze sítka na vstupní části, nastavení výkonu kotle, kontrola činnosti a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, tj. ovládacích a bezpečnostních prů.
 • Orientační kontrola elektroinstalace (např. není-li poškozena izolace, nevisí-li někde volné kabely atd.) zvláště všech spojů ochranného vodiče.
 • Demontáž primárního výměníku (spaliny-voda). Pročištění vnitřní části výměníku tlakovou vodou.
 • Demontáž motorové části oběhového čerpadla, očištění jeho oběžného kola a třecích ploch statoru a rotoru.

Stacionární a kondenzační kotle

U těchto plynových kotlů je nutná:

 • Demontáž držáku hořáku, tlakové vyfouknutí nečistot z hořákových trubic, vizuální kontrola štěrbin hořáku a očištění trysek.
 • U kotlů s věčným plamínkem vyčištění a seřízení pilotního hořáku.
 • Kontrola průchodností litinového kotlového výměníku.
 • Ověření správného odtahu spalin.
 • Vyjmutí plynového ventilu a odstranění nečistot ze sítka na vstupní části. Seřízení tlaku plynu.
 • Prověření těsnosti plynového vedení.
 • Orientační kontrola elektroinstalace, zvláště všech spojů ochranného vodiče.
 • Kontrola a případné doplnění tlaků v expanzních nádobách.
 • U kondenzačního kotle: vyčištění spalovacího prostoru nerezového výměníku, vyčištění sifonu, jeho zavodnění a kontrola těsnosti odvodu kondenzátu.
 • Kontrola a nastavení CO2.

Elektrokotle

U elektrických kotlů je nezbytné:

 • Orientační kontrola elektroinstalace, dotažení silových vodičů (topné spirály, stykače, svorkovnice) a kontrola lisovaných spojů na nožích relé.
 • Demontáž motorové části oběhového čerpadla, vyčištění třecích ploch statoru a rotoru, vyčištění odvzdušňovacího ventilu.
 • Kontrola těsnosti spojů na trubkách otopné vody a tělesech.
 • Kontrola a případné doplnění tlaku v expanzní nádobě.
 • Kontrola funkce havarijního termostatu.

Jen při kontrole všech uvedených částí kotlů bude jejich provoz spolehlivý a bez poruch, účinný i ekologický.

Sídlo PROTHERM pro ČR: Vaillant Group Czech s.r.o., Chrášťany 188, 252 19 Praha-západ
Tel.: +420 257 090 811, fax: +420 257 950 917,
e-mail: [email protected],

ZDROJ: PR článek společnosti Vaillant Group Czech s.r.o.

–>–>