Partneři sekce:

Špičková expanzní a odplyňovací technika

Špičková expanzní a odplyňovací technika

Poslední generace čerpadlových expanzních automatů Variomat a Variomat Giga a podtlakových odplyňovacích automatů Servitec je výsledkem dlouholetých výzkumů a důkazem toho, že technikům v Reflexu nešlo jen o to, vyřešit problém s roztažností vody při změně její teploty, ale současně i o problémy s působením plynu v soustavách.

Plyn, respektive vzduch v oběhové vodě otopných soustav je bohužel nepříjemná skutečnost. Žijeme v přesvědčení, že prosté odvzdušnění nás zbaví problémů se vzduchem. Běžně používaná voda pro plnění soustavy s teplotou kolem 10 °C obsahuje 22,8 litru rozpuštěného vzduchu v 1 m3! Tento vzduch se dostává s plnicí a doplňovací vodou do soustavy, kde se následně díky vyšší teplotě a fyzikálním zákonům z otopné vody uvolňuje v místech s nízkým tlakem – v nejvyšších místech soustavy. Nemá tedy žádný smysl, umísťovat odlučovače vzduchu v nejnižších místech soustavy (kotelny, strojovny), kde je nejvyšší tlak.

Rozpuštěný vzduch se v těchto místech z vody neuvolní. Naopak ve vyšších podlažích s klesajícím tlakem klesá i schopnost vody rozpouštět plyn. Rozpuštěný plyn se v těchto místech z vody uvolňuje a soustava se zavzdušňuje, zejména v otopných tělesech, kde k tomu bohužel pomáhají i termostatické ventily. Ve volné formě jsou plyny příčinou nejen špatné cirkulace média v soustavě, ale také vznikání hluku. Bublinky vzduchu jsou dokonce schopné „smirkovat” vnitřní plochy potrubí a tím snižují jeho životnost. Výsledkem je vznik kalu, který se usazuje v nejnižších místech soustav, kde je příčinou mnoha poruch cirkulace otopné vody v potrubí, zanášení armatur a v důsledku i omezení možnosti řízení otopných soustav.

Zařízení firmy Reflex se osvědčila na mnoha i velmi problematických soustavách a lze jej navrhnout přesně podle potřeb zákazníka.

A) Udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování

Soustavy do 8 MW

Čerpadlový expanzní automat Variomat s odplyňováním a doplňováním.

Zvětšený objem soustavy se při zahřátí přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět se při chladnutí soustavy vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě dochází k odplyňování vody, tedy v místě soustavy s nejnižším tlakem, kde si voda na základě fyzikálních zákonů udrží nasycenost plynem odpovídající barometrickému tlaku. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou hodnotu, že ani v nejvyšším místě soustavy nedochází k jeho uvolňování.
Otopná voda je v ocelové nádobě s práškovou povrchovou úpravou oddělená od atmosféry kvalitním butylovým vakem. Tím je zamezeno jakémukoliv pronikání atmosférického vzduchu do již odplyněné otopné vody. Hydraulický modul obsahuje řídící jednotku s plně automatickým, volně programovatelným mikroprocesorovým řízením s barevným grafickým dotykovým displejem. Nastavit lze kromě jiného i kontrolované doplňování, s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času doplňování nebo počtu cyklů doplňování. Všechna hlášení na displeji jsou samozřejmě v českém jazyce. Doplněním o rozšiřující komunikační modul lze získat možnost přenosu dalších hodnot na nadřízený systém pomocí wifi či LAN.

Soustavy nad 8 MW

V těchto soustavách najde své uplatnění čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním. Pracuje na stejném principu jako Variomat.  Jeho výhodou je velká modulárnost, která spočívá v mnoha kombinacích hydraulických a řídících modulů, a to vždy dle požadaů na výkon a stupeň řízení.

Čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním

B) Podtlakové odplyňování, automatické doplňování

Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním Servitec je určený pro nasazení v součinnosti s jakýmkoli expanzním zařízením a řeší aktivní odstraňování rozpuštěného a následně i volného plynu z oběhové vody. Ze soustavy se při každém odplyňovacím cyklu přepustí určité množství vody, které se v zařízení Servitec  ve vakuu odplyní a voda zbavená téměř všeho plynu se znovu vrací do soustavy.

Výhodou Servitecu je kromě odplyňování vody v soustavě také odplynění doplňovací vody ještě před dopuštěním do soustavy. Automaticky řízené kulové kohouty garantují konstantní přepouštěné množství vody bez ohledu na tlakové poměry v soustavě. Servitec je velice vhodný pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde se vyskytují problémy se zavzdušňováním. Standardní provedení Servitecu se používá pro objemy soustav do 220 m3, pro větší soustavy se vyrábí na zakázku.

ZDROJ: PR článek společnosti REFLEX CZ s.r.o.