asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Tzb

Nejlevnější zdroj vytápění pro pasivní dům

31.03.2015
Vytápění domu či bytu tvoří v dnešní době největší rozpočtovou položku, proto je logická snaha tyto výdaje maximálně snížit. Pasivní domy jsou samy o sobě na spotřebu energií oproti jiným typům objektů méně náročné, přesto je třeba dobře uvážit, jaký zdroj tepla zvolit, abychom netopili málo ...

Pražská teplárenská soustava slaví 20 let

27.03.2015
Pražská teplárenská soustava (PTS) zajišťuje již 20 let komfortní a spolehlivé dodáy tepla a teplé vody pro Prahu. To navíc za dodržení náročných technických a ekologických požadaů.

MULTIFUNKČNÍ REGULÁTOR MTR22

25.03.2015
Firma MCZ Trade s.r.o. je výrobcem a distributorem nového regulátoru MTR22. Regulátor navazuje na již známou řadu regulátorů MTR01, MTR02 a MTR21. Uživatelům přináší zejména vyšší komfort obsluhy.

Čím topit v dřevostavbě?

19.03.2015
Otázka je zdánlivě jednoduchá, ovšem snadné a jednoznačné řešení, pokud jde o volbu otopného systému pro dřevostavbu, neexistuje. Výběru topné soustavy v dřevostavbě je třeba věnovat velkou pozornost, a to nejen kvůli úsporám prostředků na vytápění, ale i z hlediska setrvalé tepelné pohody.

Proměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

11.03.2015
Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider Electric a společnosti Groupe Montoni, která patří mezi nejvýznamnější kanadské developery v segmentu ...

Návrh tepelných izolací pro chladicí rozvody

06.03.2015
Výběr izolačního materiálu a výpočet jeho správné tloušťky patří mezi důležité práce projektanta. Pod pojmem chladová izolace se rozumí tepelná izolace chladicích rozvodů, chladicích zařízení, chladíren a mrazíren. Do této skupiny patří i VZT potrubí, která slouží v zimě ...

KORADO má kvalitní radiátory a konvektory. Nově se zaměřilo i na větrání.

27.02.2015
KORADO v letošním roce přináší na trhu NOVINKU v oblasti řízeného větrání. Tímto novým systémem Vám přináší komplexní řešení pro všechny stavby.

DAIKIN PŘEDSTAVÍ NEJLEPŠÍ ÚČINNOST NA ISH 2015

25.02.2015
Daikin Europe N.V. a dceřiná společnost Rotex Heating Systems GmbH jsou připraveny předvést  to nejlepší ze systémů řízení klimatu v období před zavedením nové Směrnice  EU o značení energetické účinnosti, která vstoupí v platnost na podzim tohoto roku.

Aktivní energetický management může výrazně snížit náklady na provoz

24.02.2015
Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela ...

Přísné emisní normy ženou vývoj kotlů kupředu

24.02.2015
Leon Ligocki pracuje ve společnosti VIADRUS od roku 1989, kdy nastoupil na oddělení Výzkumu a vývoje. V roce 2002 se stal jeho vedoucím a od roku 2012 působí na pozici technického ředitele VIADRUS a.s. Zeptali jsme se jej na aktuální trendy i největší úspěchy ve vývoji topných zařízení.

Doporučení pro zpracování PENB pro elektricky vytápěné objekt

16.02.2015
Průkaz energetické náročnosti budovy PENB je v současné době jednou z povinných součástí projektové dokumentace novostaveb. Údaje o vypočtené spotřebě energie mohou být také kritériem pro koncepci technických systémů v rodinném domě a kvalitně zpracovaný PENB může ...

Tepelnětechnické posouzení panelových bytových domů s aktivní tepelnou ochranou

13.02.2015
Vyčerpatelnost primárních zdrojů energie nás stále více nutí zabývat se možnostmi v oblasti inovací i při komplexní obnově bytových domů [1]. Možnost, jak snížit energetickou náročnost budov, poskytuje aplikace aktivní tepelné ochrany (bariéry) do obvodového pláště budov.

Využívání OZE ve veřejných budovách

05.02.2015
Projekt nazvaný CEC5 patří do oblasti možnosti úspor energie ve veřejných budovách a má ambici vyvolat diskusi o možnostech šetření energií v budovách především v procesu plánování jejich výstavby nebo rekonstrukce.

Nákladově optimální hodnocení energetické náročnosti budov

29.01.2015
Jen správné stanovení optimální úrovně energetických opatření povede k hospodárnému využívání energie. Protože budovy jsou největším přispěvatelem emisí CO2 (asi 36 %) v Evropské unii, je v zájmu členských států snížit emise skleníkových plynů o 80 až 95 % do roku 2050. To ...

Čistírny odpadních vod představují moderní řešení likvidace odpadních vod

27.01.2015
Moderní doba přináší inovativní řešení ve všech směrech a v oblasti odpadu z domácností a jiných objektů je tomu stejně tak. Čistírny odpadních vod představují ekologickou i ekonomickou variantu likvidace odpadních vod. Oproti klasickým septikům a žumpám mají nízké provozní náklady a znamenají ...

Plastové potrubní systémy – nové typy materiálů, nové typy trubek

20.01.2015
Plastové materiály jsou v současné době masově používány ve vnitřních i venkovních instalacích. Zejména v oblasti rozvodů vody a kanalizace se s jiným materiálem než s plastem setkáme spíše výjimečně. Rychlá a snadná instalace, bezpečnost, dlouhá životnost ...

Nové možnosti infračerveného vytápění

13.01.2015
Již delší dobu je známé, že infračervené vytápění má značné výhody oproti konvenčnímu vytápění sdílením tepla od ohřívaného vzduchu. Neustálé zlepšování zdrojů infračerveného záření vede k jejich stále vyšší účinnosti.

Veletrhy „Energeticky úsporného bydlení“

06.01.2015
Výstavba nízkoenergetických až pasivních dřevostaveb je nastupujícím trendem, a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energie. Jedním z charakteristických rysů těchto staveb je nízká spotřeba energie na vytápění a tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jakou vlastně zvolit ...

Termokamera pro použití ve stavebnictví

29.12.2014
Tepelné mosty vznikají v plášti budovy z různých příčin. Projevují se na plášti domu tím, že jsou teploty na povrchu zdi při pozorování z venkovního prostředí vyšší a z interiéru budovy jsou odpovídající místa chladnější.

Renovační strategie: možnosti úspor energie v budovách

25.12.2014
Aliance Šance pro budovy na základě statistických dat provedla celkovou analýzu možnosti úspor energie všech budov v Česku včetně nákladů na tyto renovace. Nejvíce se Česku vyplatí provádět důkladné renovace. Je pro ně ovšem nutná podpora státu.

Další z Jaga Media

веломагазин