asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Tzb

Výkonové a emisní parametry teplovodního kotle na spalování biomasy

05.02.2016
Spalování biomasy je relativně komplikované a jako takové nezaručuje nízkou produkci emisí i navzdory tomu, že se u něj využívá obnovitelný zdroj energie. Spalování se špatným nastavením spalovacího zařízení tak může být velmi neefektivní – s vysokou produkcí emisí. Na ...

Čerstvý vzduch v architektuře

03.02.2016
Komfortní větrání, vytápění a chlazení v teorii a praxi.

Enviromentální posouzení vnitřního klimatu auly

28.01.2016
Nevyhovující mikroklimatické podmínky vyžadují odpovídající vzduchotechnické opatření. Příspěvek se věnuje hodnocení stávajícího stavu mikroklimatu podkrovní auly v budově gymnázia a nabízí návrh optimálního vzduchotechnického řešení. Podkladem pro návrh nuceného větrání se staly ...

Jak ušetřit provozní náklady a čas? Připojením kotle k internetu!

26.01.2016
Kotle na vytápění a tepelná čerpadla Hoval vypadají stále stejně. Přece však už stejné nejsou. Je jedno, zda se jedná o kondenzační plynový kotel UltraGas®, tepelné čerpadlo či solární systém. Všechny výrobky Hoval jsou nyní vybaveny novou regulační technikou TopTronic® E. Ta přináší uživatelům ...

Odborné semináře na Větrání, vytápění a chlazení v 01 – 06/2016

22.01.2016
Architekti, instalatéři, obchodníci, projektanti a stavitelé, chcete Vašim zákazníkům nabídnout kompletní řešení vytápění, chlazení a větrání pro jejich rodinný dům, byt nebo jimi realizovanou stavbu?

Jak uspořit na průmyslovém chlazení

21.01.2016
Klimatická změna spojená s růstem průměrné roční teploty a extrémními vedry vyvolává stále větší potřebu průmyslové klimatizace a chlazení. Příčinu lze, podle dokumentu Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin vypracovaného v roce 2009 pro Evropskou komisi, ...

Energetická účinnost systémů rozvodu tepla

13.01.2016
Ztráty pri předávání tepla tvoří důležitou složku energetické bilance budovy, jež je potřeba brát při výpočtu v úvahu. Vysoká efektivita vytápěcího systému je důležitou podmínkou pro dosažení vysoké míry energetické hospodárnosti budovy a zároveň zdravého a komfortního vnitřního ...

Reálný provoz mikrokogenerační jednotky

06.01.2016
Naměřené hodnoty výkonů, účinností a především životnosti poukazují na nutnost dalšího vývoje zařízení daného typu. Kogenerace je společná výroba tepla a elektrické energie (CHP – Combined Heat and Power) a představuje jeden z nejlepších způsobů, jak lze využít chemickou energii vázanou ...

Máme řešení i pro vaše úsporné vytápění hal

22.12.2015
Přestaňte vyhazovat peníze oknem s nekvalitním a neefektivním řešením průmyslového vytápění. I přes všechen shon, který v každé firmě panuje 12 měsíců v roce, se zastavte a popřemýšlejte: Vyzkoušel jsem opravdu všechny možnosti, jak ušetřit na průmyslovém topení? Neexistuje žádný způsob, jak ...

Tipy, jak nenaletět při výběru krbových kamen

21.12.2015
Stavíte nový dům, zařizujete chalupu nebo byt pro letní odpočinek. Nejen v těchto případech se budete muset potýkat s otázkou: A jak to uděláme s topením? Pokud jste už někdy měli kdekoliv zabudovaná krbová kamna, bezpochyby budou vaší volbou i podruhé. Pokud jste s nimi však ještě neměli tu ...

EBM-PAPST: Formule mezi výrobci ventilátorů

18.12.2015
Společnost ebm-papst CZ, s.r.o. byla založena v říjnu 2003. Aktivně působí na českém a slovenském trhu od roku 2004. Předtím „patřil“ český a slovenský trh pobočce z rakouského Linze. Rozhodnutím mateřské firmy ebm-papst byla pobočka pro Českou a Slovenskou republiku nejprve umístěna do ...

Využijte státní dotace na nový kondenzační kotel Ariston

17.12.2015
Od září letošního roku vešla v platnost Evropská směrnice o ErP (Energy related Products), kdy již není možné importovat v rámci EU konvenční plynové spotřebiče, ale pouze kotle, které mají roční účinnost vyšší než 86 procent. Toto kritérium splňují pouze kondenzační kotle, a na jejichž ...

Vytápění historické budovy Matejův dům

11.12.2015
Matejův dům v Banské Bystrici byl postaven v roce 1479 uvnitř městského hradu a byl včleněn do Banícké bašty. Je to vysoká čtyřpatrová stavba postavená v těsné blízkosti kostela, místnosti jsou většinou plochostropé, v přízemí a prvním patře mají některé místnosti valené klenby. Jak je ideálně ...

Problematika měřičů spotřeby vody a energií v souvislosti se změnou zákonů

07.12.2015
Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno) buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Zákon č. 505/1990 a příslušná vyhláška přitom specifikují také ...

Kompaktní technické centrály mezi předsíní a koupelnou

03.12.2015
V německém Erlangenu vzniká nový stavební objekt „Living East“ Obytný komplex v atraktivním a živém místě v blízkosti centra nabízí 28 bytů o velikostech od 30 m² do 134 m² s půdorysy uspořádanými tak, aby v nich byl dostatek světla po celý den. Projekt je ...

Aqua-Therm Praha 2016: trendy, inovace a úspory energií

02.12.2015
Dvouletý cyklus pořádání, vyprofilovaná struktura návštěvníků, odborný doprovodný program, ale především ucelená přehlídka výrobců a generálních dodavatelů v oboru technického zařízení budov, tak by se dal jednoduše shrnout mezinárodní veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, ...

Jak větrat sportovní a víceúčelové haly bez průvanu a hluku?

30.11.2015
Požaday na větrání, vytápění a chlazení víceúčelových prostor a sportovních hal jsou úzce specifické a při jejich řešení určitě stojí za zvážení zamyslet se nad možnostmi a výhodami využití decentralizovaných větracích jednotek.

Skolan dB – učíme vodu šeptat…

30.11.2015
Společnost Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., největší výrobce plastových kanalizačních systémů v České republice slaví 20 let na trhu. OSMA je značkou, která symbolizuje dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství pro poskytování ...

Písek je Smart City!

27.11.2015
Text popisuje vykročení za přerodem města Písek do nové vize Smart Písek. Cílem rozvíjení Smart Písek není tvorba dalšího strategického dokumentu, ale umožnit na území města Písku vznik prostředí, které přinese občanům města možnost profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, ...

Značka Junkers rozšiřuje nabídku kondenzačních kotlů

25.11.2015
Značka Junkers nabízí široké portfolio výrobků pro vytápění a přípravu teplé vody. Potřeby zákazníků jsou různé a vyvíjejí se. Proto jsou i kondenzační kotle technicky neustále zdokonalovány, aby vyhovovaly jak zákazníkům, tak zpřísňujícím se legislativním požadaům.

Další z Jaga Media

велосипеды интернет магазин